Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
27.11.2019

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

I april blir det klart hvordan den neste Mjøsbrua blir, og hvem som bygger den. Men det er ingen tvil om at den blir så grønn som det går an, ifølge Nye veier.

– Klima er én av ganske få viktige faktorer som skal vektes og vektlegges i anbudskonkurransen. Det er andre ting også, som brukonseptet i seg selv, og hvordan det svarer inn i landskap og andre ting, men miljøprofilen er en viktig del av det. Leverandørene skal derfor levere et klimabudsjett, forteller prosjektdirektør i Nye veier, Øyvind Moshagen.

– Klimabudsjettet skal være en del av det endelige tilbudet til oss. Det skal være en viktig del av det konseptet de går for, i anbudskonkurransen. Dette er så vidt jeg vet den første gangen det er gjort på en slik måte på selve bruprosjektet i forbindelse med med et så stort bruprosjekt i Norge.

– Historisk sett har bruer vært noe av det minst miljøvennlige i samferdselsprosjekter, så det er gøy å være med på å gjøre den biten grønnere. Det går jo med en god del stål og betong til bruer nesten uansett. Det er materialer og produkter som normalt kommer med et temmelig heftig klimaavtrykk, men vi ser at også disse bransjene jobber veldig godt med å redusere klimautslippene. Vi tenkte miljø helt fra begynnelsen i dette prosjektet. Det er strenge miljøkrav i Nasjonal transportplan (NTP), inkludert en reduksjon på Co2-utslipp på 40 prosent innen 2030. Den nye motorveibrua på E6 er således et viktig objekt å jobbe med.

Oppfordrer til nytenkning

Mjøsbrua utgjør en viktig del av ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen er 43 kilometer totalt, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2025. Mjøsbrua kommer inn under delprosjektet Moelv – Roterud.

Foto: Nye Veier

– Vi mener som byggherre at det beste vi kan gjøre for å skape innovasjon er å gi frihet til de som skal bygge, altså næringen, leverandørene og hele industrien bak, til å komme med det beste alternativet – det de mener er det best egnede. Vi har allerede i flere år fått tilbakemeldinger om at det gir de beste løsningene. Vi gir utfordringer til aktørene i næringen, og så skal de levere best mulig.

– Nye veier er ute etter det letteste klimaavtrykket – og det vet vi ennå ikke hva er. Det kan være alternativet med færrest fundamenter, eller det kan være andre ting som avgjør. Vi har hatt mellom 50 og 60 leverandørmøter, som spesifikt er rettet mot Mjøsbru-strekningen. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på våre planer for gjennomføring, kompetanse, erfaring, pris og klima. Alle synes det er en fordel at vi ikke bestemmer hva som skal bygges. De setter pris på at de får lov til å komme opp med de gode forslagene.

Nye innkjøpskriterier

– Det er ikke så mange kriterier vi gjør utvelgelse på. Men i det bildet har klima fått en viktig plass, med et eget prestasjonsmål som sier at klimagassutslippene ved byggingen av brua skal minimeres. Miljø er ikke lenger enn slags «nice-to-have», som du kunne tjene litt godvilje på. Nå er det helt fundamentalt:

Entreprenørene må levere på seks prestasjonsmåle:

  • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene
  • Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging
  • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
  • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Endrer hele næringen

– I tillegg har vi altså satt oss klima-mål, i stedet for passivt å forholde oss til klima-krav. Nå gir vi leverandørene noe å strekke seg etter. Det har gitt veldig mye bedre og mer spennende resultater enn hva det ville vært om vi hadde gjort dette som før. Jeg tror dette bidrar til å endre hele næringen, både byggherrerer og entreprenører eller leverandører. Det har skjedd noe, etter at vi begynte å ta inn leverandørene tidligere i prosjektet. Dette har vært vanligere på bygg før, men ikke på vei.

Gir mer tid til brukonseptet

Å bidra til innovasjon og bedre, grønnere løsninger i næringen er kjempegøy, synes Moshagen.

– Vi i Nye veier har en spennende og utfordrende hverdag, som får lov til å bygge ut så viktige «blodårer» i det norske samferdselssystemet. E6 er jo uten tvil blant de viktigste i Norge. Vi ser – daglig – all den positive utviklingen det fører med seg. Vi snakker trafikksikkerhet, arbeidsplasser og jobbmarkeder som blir større. Det er veldig tilfredsstillende å se så tydelige effekter.

Tilbud på strekningen Moelv – Roterud havner hos Nye veier i løpet av mars neste år. Målet er å ha offentliggjort en vinner innen utgangen av april 2020.

– Vi har gitt en lengre tilbudsfrist i dette anbudet, fordi det er et mer komplisert prosjekt. Det gir leverandørene mer tid til å jobbe med brukonseptet, blant annet.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur