Select Language
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Spanish
Hjem » Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig
Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig Foto: Nye Veier

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

I april blir det klart hvordan den neste Mjøsbrua blir, og hvem som bygger den. Men det er ingen tvil om at den blir så grønn som det går an, ifølge Nye veier.

EMNE: Bru
PUBLISERT: 28.November.2019

– Klima er én av ganske få viktige faktorer som skal vektes og vektlegges i anbudskonkurransen. Det er andre ting også, som brukonseptet i seg selv, og hvordan det svarer inn i landskap og andre ting, men miljøprofilen er en viktig del av det. Leverandørene skal derfor levere et klimabudsjett, forteller prosjektdirektør i Nye veier, Øyvind Moshagen.

– Klimabudsjettet skal være en del av det endelige tilbudet til oss. Det skal være en viktig del av det konseptet de går for, i anbudskonkurransen. Dette er så vidt jeg vet den første gangen det er gjort på en slik måte på selve bruprosjektet i forbindelse med med et så stort bruprosjekt i Norge.

– Historisk sett har bruer vært noe av det minst miljøvennlige i samferdselsprosjekter, så det er gøy å være med på å gjøre den biten grønnere. Det går jo med en god del stål og betong til bruer nesten uansett. Det er materialer og produkter som normalt kommer med et temmelig heftig klimaavtrykk, men vi ser at også disse bransjene jobber veldig godt med å redusere klimautslippene. Vi tenkte miljø helt fra begynnelsen i dette prosjektet. Det er strenge miljøkrav i Nasjonal transportplan (NTP), inkludert en reduksjon på Co2-utslipp på 40 prosent innen 2030. Den nye motorveibrua på E6 er således et viktig objekt å jobbe med.

Oppfordrer til nytenkning

Mjøsbrua utgjør en viktig del av ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen er 43 kilometer totalt, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2025. Mjøsbrua kommer inn under delprosjektet Moelv – Roterud.

Foto: Nye Veier

– Vi mener som byggherre at det beste vi kan gjøre for å skape innovasjon er å gi frihet til de som skal bygge, altså næringen, leverandørene og hele industrien bak, til å komme med det beste alternativet – det de mener er det best egnede. Vi har allerede i flere år fått tilbakemeldinger om at det gir de beste løsningene. Vi gir utfordringer til aktørene i næringen, og så skal de levere best mulig.

– Nye veier er ute etter det letteste klimaavtrykket – og det vet vi ennå ikke hva er. Det kan være alternativet med færrest fundamenter, eller det kan være andre ting som avgjør. Vi har hatt mellom 50 og 60 leverandørmøter, som spesifikt er rettet mot Mjøsbru-strekningen. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på våre planer for gjennomføring, kompetanse, erfaring, pris og klima. Alle synes det er en fordel at vi ikke bestemmer hva som skal bygges. De setter pris på at de får lov til å komme opp med de gode forslagene.

Nye innkjøpskriterier

– Det er ikke så mange kriterier vi gjør utvelgelse på. Men i det bildet har klima fått en viktig plass, med et eget prestasjonsmål som sier at klimagassutslippene ved byggingen av brua skal minimeres. Miljø er ikke lenger enn slags «nice-to-have», som du kunne tjene litt godvilje på. Nå er det helt fundamentalt:

Entreprenørene må levere på seks prestasjonsmåle:

 • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området
 • Minimere bygge- og levetidskostnadene
 • Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging
 • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
 • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
 • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Endrer hele næringen

– I tillegg har vi altså satt oss klima-mål, i stedet for passivt å forholde oss til klima-krav. Nå gir vi leverandørene noe å strekke seg etter. Det har gitt veldig mye bedre og mer spennende resultater enn hva det ville vært om vi hadde gjort dette som før. Jeg tror dette bidrar til å endre hele næringen, både byggherrerer og entreprenører eller leverandører. Det har skjedd noe, etter at vi begynte å ta inn leverandørene tidligere i prosjektet. Dette har vært vanligere på bygg før, men ikke på vei.

Gir mer tid til brukonseptet

Å bidra til innovasjon og bedre, grønnere løsninger i næringen er kjempegøy, synes Moshagen.

– Vi i Nye veier har en spennende og utfordrende hverdag, som får lov til å bygge ut så viktige «blodårer» i det norske samferdselssystemet. E6 er jo uten tvil blant de viktigste i Norge. Vi ser – daglig – all den positive utviklingen det fører med seg. Vi snakker trafikksikkerhet, arbeidsplasser og jobbmarkeder som blir større. Det er veldig tilfredsstillende å se så tydelige effekter.

Tilbud på strekningen Moelv – Roterud havner hos Nye veier i løpet av mars neste år. Målet er å ha offentliggjort en vinner innen utgangen av april 2020.

– Vi har gitt en lengre tilbudsfrist i dette anbudet, fordi det er et mer komplisert prosjekt. Det gir leverandørene mer tid til å jobbe med brukonseptet, blant annet.

 

Mest Lest

En bru klemmes inn

NCC skal forsterke bru med ny metode

Økt trygghet for passasjerer og gående på Gol og Geilo stasjon

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Visjonær mobilitet i Berlin

Den nye generasjonen

Signerte kontrakten på Nord-Norges største driftskontrakt

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Til kamp mot overflatevannet

Store utbygginger og god drift

Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

Vi blir bedre av kommunale krav

Tunnelboring i godt driv

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Drøftet punktligheten

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

Spordrift er der de skal være

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Sweco vant stort oppdrag for Nye Veier

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

Norges største vegtunnelprosjekt: NCC signerte første kontrakt

Mye vindkraft under bygging

Først i verden med EPD-generator for asfalt

Bruken av salt på norske veier går ned

Krevende anleggsprosjekt på E134 Damåsen – Saggrenda

Åpner digitaliseringssenter for verdiskaping sammen med kundene

Satser på tunnelrehabilitering

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Robust levering til Norges største samferdselsprosjekt

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Hverdagshelter

Sterk vekst i godstransporten

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

Anleggskontraktene har blitt for store for norske entreprenører

Utdaterte flomkart skaper trøbbel for norske kommuner

Blir størst i Norden

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Kjempet mot store snømengder

Veiteknologi: Mer skjerm, mindre skilt

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Godt ut i skandinavisk sammenligning

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Alstom leverer siste toget til Skånetrafiken

Ny firefelts: veikontrakt til 2,3 milliarder

Samferdselsministeren i møte om bompengeinnkrevjing

Blir det en tredje rullebane ved Oslo lufthavn?

Ny administrerende direktør i COWI

Første strekning med ERTMS rulles ut

– Det er dette som er samfunnsplanlegging

Til topps i nasjonal kartpris

Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

Inngår bærekraftig samarbeid

Støyutsatt nabo fikk æren av å skyte gjennomslagssalven

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Sommerjobb på gigantprosjekt

Får Norge verdens lengste flytebro på Ferjefri E39?

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge

Latvian State Roads søker ekspertise i Norge

Sammen for kunden og samfunnet

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

NoIS leverer skytjeneste for styring av prosjektøkonomi til Vegvesenet

Verdens lengste og dypeste tunnel

Vil ha større fart inn i fremtiden

Satte verdensrekord

– Vi begynner å se konturene av en løsning

Involverer innbyggerne med ny teknologi

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Nytt pukkverk i Re utfordrer markedet i Vestfold

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Øker sikkerheten på stamvei mellom Bergen og Oslo

Hyperloop: Kan bli billigere enn jernbane

WSP Norge AS får ny administrerende direktør

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Blant de første i landet med ISO 45001

Krafttak i høyfjellet er i mål

Nå kommer den nye sykkelruta på Frogner

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er død

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Satser på samferdsel og byutvikling i Bergen

Verdens avgjort beste arbeidstøy!