Publisert
27.11.2018

Nye rekkverk gir bedre sikkerhet

Kravene for å sikre veiene blir stadig strenger. Vik Ørsta utvikler en rekke produkter for berg- og veisikring. Med datasimulering og automatisert produkt kan de konkurrere på pris og kvalitet. I tillegg til rekkverkssystemer har vi også lysmaster og bergsiring, forteller administrerende direktør Kjetil Nesset i Vik Ørsta. Lysmaster bidrar til trafikksikkerheten med god veibelysning, […]

Kravene for å sikre veiene blir stadig strenger. Vik Ørsta utvikler en rekke produkter for berg- og veisikring. Med datasimulering og automatisert produkt kan de konkurrere på pris og kvalitet.

I tillegg til rekkverkssystemer har vi også lysmaster og bergsiring, forteller administrerende direktør Kjetil Nesset i Vik Ørsta.

Lysmaster bidrar til trafikksikkerheten med god veibelysning, men også ved at de gir etter ved eventuell kollisjon.

Rekkverkene skal stoppe biler. Vestlandsbedriften jobber med å utvikle rekkverk som gir mindre skade og i større grad holder bilene på veien ved et uhell.

På den ene siden skal rekkverket gi lite etter, bilen skal ikke gjennom. På den andre siden skal det sørge for at kollisjonen gir minst mulig belasting på fører og bil. Dette er egentlig litt motstridende krav, sier Rune Holstad, avdelingsleder trafikksikring.

Ved et uhell bør rekkverket bidra til å føre bilen tilbake på veien på en fornuftig måte. Det er uheldig om den spretter over i motsatt kjørebane. Da er man avhengig av en god rekkverkskonstruksjon, sier han.

Satser mye på produktutvikling

Vik Ørsta bruker hvert år store ressurser på å utvikle nye produkter. I 2014 kom veirekkverket Vik cc4 W3, med styrkeklasse N2 og arbeidsbredde W3. Etter at det kom krav om styrkeklasse H1 til midtdeler på motorveier, har de utviklet Vik EP.

Det er et nytt produkt med den samme veiskinne, men med litt annen type stolpeprofil og annen innfestning. Dette rekkverket er testet og godkjent både i styrkeklasse N2 og H1, forteller Rune.

Rekkverkene klassifiseres i henhold til europeisk standard. N2, som er den mest vanlige styrkeklassen på norske veier, testes med personbil på 1500 kg i 110 km/t. Rekkverk med styrkeklasse H1 testes med lastebil på 10 tonn i 70 km/t. Til brorekkverk er det mest vanlig med styrkeklasse H2 og de testes med buss på 13 tonn i 70 km/t.

På den ene siden skal rekkverket gi lite etter. På den andre siden skal det sørge for at kollisjonen gir minst mulig belasting på fører og bil

Rune Holstad

Arbeidsbredden definerer hvor mye tilgjengelig plass rekkverket trenger til sideterreng under en påkjørsel.

Det nye rekkverket Vik EP er designet som H1 til de nye kravene for midtdeler, men vil være aktuelt også der kravet er N2. Vik EP H1 gir betydelig større sikkerhetsmargin enn ordinære N2-rekkverk, sier salgssjef Lars Michal Holstad.

Vi prosjekterer også komplette rekkverkssystemer for veiprosjekter. Kundene kommer ofte til oss med en problemstilling som vi finner en løsning på. Det kan være spesielle løsninger i et prosjekt, eller mer generelle problemstillinger, sier Nesset.

Bedriften har spesialkompetanse på trafikksikkerhet, blant annet en egen avdeling som jobber med datasimulering

Med datasimulering kan vi dokumentere egenskapene ved en kollisjon eller påkjørsel. Det gjør også at vi kan detaljere best mulig for å forbedre løsningene – uten at det blir for kostbart å produsere dem, sier Rune.

Vik Ørsta konkurrerer i stor grad med produkter fremstilt i lavkostnadsland. De klarer seg godt, blant annet med god databruk også i produksjonen.

Det er ofte store volum, så vi trenger en effektiv produksjon med robotisering og automatisering Men vi har også fleksibiliteten til å kunne lage spesielle produkter for spesielle oppgaver. Det er ikke alt som tilvirkes med standardkomponenter, sier Lars Michal.

Vi er godt rustet til å møte krav om heldigitalisering av veiprosjekter, sier Nesset.

Selskapet er et resultat av en fusjon mellom Ørsta stålindustri og Vik Verk. Både i Vik i Sogn og i Ørsta er dette hjørnesteinsbedrifter med solid forankring i lokalsamfunnet. Produktene går på trailer ofte direkte til et veiprosjekt, etter Just-In-Time prinsippet.

– Lokaliseringen kan gi noen utfordringer med transport. På den annen side har vi veldig stabil arbeidskraft, det er tilfeller av tre generasjoner på jobb, sier Nesset.

– Det er gunstig når det gjelder å bygge opp kompetanse internt. Det er noe vi vil fortsette å satse tungt på også i fremtiden. Det er tett samarbeid mellom de som står i produksjonen og de som driver produktutvikling. Det er en stor fordel å ha begge funksjoner i samme hus, sier Lars Michal.

Bærekraftig produksjon

Vik Ørsta har bærekraftig produksjon hovedsakelig basert på vannkraft. De har innført EPD-sertifisering (Environmental Product Declaration) på mange av bergproduktene, og er i gang med å gjøre det samme innen veisikring.

Vi ser fram til at dette blir tillagt større vekt i anbudskonkurranser. Det er viktig at det offentlige som byggherre fokuserer på bærekraft i sine bestillinger, mener Lars Michal.

Lars Michal Holstad

Stadig flere veier får høyere fartsgrense, da må veisikringsproduktene også utvikles. Og mange fylkesveier har stor andel trafikk av busser og lastebiler.

I tillegg til veiens klasse blir det også en vurdering av konsekvens av ulykke. Om det er et stup ved veien, eller om det er noe utenfor veien som kan bli truffet, må veien sikres bedre, sier Rune.

Det er økt veibygging og økt fokus på trafikksikkerhet. Det kommer strengere krav til produkter og løsninger, med spesifikke krav til tunnelåpninger og endestykker på rekkverk. Det er et større produktspekter innen trafikksikkerhet i dag, sier Lars Michal.

Bedriften produserer ca. én million meter rekkverk i året. Av dette går rundt 200 000 meter til eksport, først og fremst til Sverige og Storbritannia, men også til Island, Baltikum og andre land.

– I tillegg til skjerpete krav på nye veier jobbes det også for å heve sikkerheten på eksisterende veier – det er der vi leverer mest rekkverk, sier Rune.

Om Vik Ørsta AS

Bedriften ble startet som Ørsta stålindustri i 1947. I 2007 fusjonerte Ørsta stålindustri med Vik Verk fra Sogn. Firmaet driver egen produktutvikling og produksjon innen trafikksikring, lysmast, bergsikring og marina. Vik Ørsta et firma har en omsetning på 670 millioner kroner og har 280 ansatte.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Les også