Foto: Øystein Grue/Jernbanedirektoratet
Emner
Publisert
22.06.2021

Nye styremedlemmer i Bane NOR

– Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Renate Larsen, Hildegunn Naas-Bibow og Adele Bugge Norman Pran ble valgt til styremedlemmer på ordinært foretaksmøte 21. juni i år, mens Baard Haugen ble gjenvalgt for to år. Styret har med dette seks aksjonærvalgte styremedlemmer (Cato Hellesjø, Olaf Melbø, Baard Haugen, Renate Larsen, Hildegunn Naas-Bibow og Adele Bugge Norman Pran) og to ansattvalgte styremedlemmer (Solbjørg Engeset og Torfinn Håverstad).

Vil bidra med viktige perspektiver

Renate Larsen (1975, Troms og Finnmark) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Larsen har lang leder- og styreerfaring og har særlig jobbet med restrukturering, omstilling, strategi- og forretningsutvikling – både i selskaper med krav til lønnsomhet og selskaper med krav til effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Larsen er administrerende direktør i Norges Sjømatråd AS og har tidligere blant annet vært administrerende direktør og CFO i Lerøy Aurora AS. Hun er i dag styreleder i Helse Nord RHF og har tidligere vært styremedlem i blant annet Folketrygdfondet.

Hildegunn Naas-Bibow (1972, Oslo) er siviløkonom fra NHH og har en MBA (Master of Business Administration) fra Harvard Business School. Naas-Bibow fratrer etter sommeren som partner i PwC, hvor hun har arbeidet i vel 20 år. Hun har tidligere arbeidet internasjonalt i BCG. Naas-Bibow har som konsulent særlig jobbet med problemstillinger knyttet til strategi og organisering, omstillingsprosesser og selskapsetableringer innen bygg- og anleggsbransjen og industrivirksomhet.

Adele Bugge Norman Pran (1970, Oslo) er jurist fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH. Pran driver i dag selvstendig virksomhet som strategisk rådgiver og styremedlem. Hun har tidligere vært partner og CFO i Herkules Capital, der hun blant annet arbeidet med kriseledelse og kommunikasjon knyttet til investeringsporteføljen, uttak av synergier og kompetanseoverføring mellom porteføljeselskapene. Pran har bred styreerfaring og er i dag blant annet styremedlem i Yara ASA.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur