Foto:Samferdselsdepartementet
Emner
Publisert
27.04.2021

Nye styremedlemmer i Spordrift AS

– Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet overtok eierskapet i Spordrift fra Bane NOR 22. januar i år. Styret besto da av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Eli Giske ble innstilt som styreleder på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med overtakelsen av selskapet.

Christine Flataker Johannessen og Tore Olaf Rimmereid ble valgt til styremedlemmer på ordinær generalforsamling 26. april. Styret har med dette fem aksjonærvalgte styremedlemmer (Eli Giske, Christine Flataker Johannessen, Tore Olaf Rimmereid, Anita Meidell og Lasse Bardal) og tre ansattevalgte styremedlemmer (Janina Hortman, Ola Rune Kleiven og Tor Raymond Halvorsen).

Vil bidra med viktige perspektiver

Eli Giske (f. 1964, Viken) er siviløkonom fra Oslo Handelshøyskole. Hun har sin kjernekompetanse innen finans og virksomhetsstyring, og omfattende ledererfaring fra teknologi- og infrastrukturselskaper, både under statlig og privat eierskap. Giske driver i dag egen virksomhet med konsulent- og rådgivningsoppdrag innen økonomi- og virksomhetsstyring. Giske har bred styreerfaring, og er i dag blant annet styreleder i Sykehusapotekene HF og nestleder i Nye Veier AS.

– Eli Giske har solid og relevant styreerfaring fra selskaper under omstilling fra forvaltning til forretning. Hun har også relevant bakgrunn fra selskaper i etableringsfasen med krav til lønnsom drift. Sammen med de øvrige styremedlemmene vil Giske bidra med viktige perspektiver til Spordrifts virksomhet, som nå blir konkurranseutsatt, sier samferdselsministeren.

Christine Flataker Johannessen (1983, Vestland) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har lang ledererfaring fra kollektivtransportsektoren og er i dag administrerende direktør for Tide Buss AS.

Tore Olaf Rimmereid (f. 1962, Oslo) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Rimmereid har bred styreerfaring, blant annet som styrets nestleder i DNB, og har hatt flere lederstillinger innen både privat og offentlig virksomhet.

Lasse Bardal (f. 1956, Trøndelag) og Anita Meidell (f. 1967, Vestland) ble valgt inn i styret i 2020. Bardal har lang drifts- og bransjeerfaring fra luftfartssektoren og Meidell har betydelig kompetanse innen blant annet virksomhetsstyring.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur