Det er trangt om plassen på Rv. 13 i Ullensvang kommune. Rv. 13 fra Skare til Sogndal er ett av de ti prosjektene som Nye Veier fikk overført til sin portefølje denne uken. Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
29.09.2021

Nye Veier får ti nye strekninger i sin portefølje

Nye Veier får tilført ti nye strekninger, og dobler dermed sin utbyggingsportefølje i antall kilometer. Det er svært gledelig for utbyggingsselskapet som fyller fem år i år.

Da ny Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 ble presentert i vår, kom det frem at regjeringen ønsker å overføre 12 prosjekt til Nye Veier. Denne uken ble det formelt at disse ti prosjektene overføres fra Statens vegvesen til Nye Veier:

- E6 Otta–Dombås
- E6 Åsen–Steinkjer
- E6 Selli–Asp
- E6 Sørelva–Borkamo
- E6 Nordkjosbotn–Hatteng
- E6 Olderdalen–Langslett
- E136 Dombås–Vestnes
- Rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua
- Rv. 13 Skare–Sogndal
- Rv. 25 Hamar (E6)–Løten

Det er trangt om plassen på Rv. 13 i Ullensvang kommune. Rv. 13 fra Skare til Sogndal er ett av de ti prosjektene som Nye Veier fikk overført til sin portefølje denne uken. Illustrasjon: Nye Veier

I tillegg overføres strekningen E6 Nedgård-Ulsberg til Nye Veier. Dette er en forlenging av E6 Melhus-Ulsberg, som selskapet allerede jobber med.

Nye Veier har tidligere inngått avtale med Samferdselsdepartementet om fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss.

– For et selskap som kun har eksistert i fem år, er denne veksten i utbyggingsporteføljen svært gledelig, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Å få tilført nye prosjekt er viktig for Nye Veiers modell der porteføljeprioritering står sentralt. Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Mer trafikksikker vei for pengene

Med signert avtale med Samferdselsdepartementet, er det formelle på plass. Nå starter arbeidet med å overføre prosjektene fra Statens vegvesen til Nye Veier. Deretter vil Nye Veier begynne å planlegge prosjektene og se på muligheter for å optimalisere.

– Vårt oppdrag er å bygge mest mulig trafikksikker vei for pengene. Da må vi jobbe raskere, billigere og smartere. Det har vi vist at vi klarer, noe Samferdselsdepartementet anerkjenner ved å gi oss disse nye prosjektene, sier Aanesland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur