Anette Aanesland, adm. direktør i Nye Veier er tilfreds med beslutningen om å tillate smal firefelt. Foto: Nye Veier
Publisert: 08.12.2020 

Nye Veier ser stort potensial i ny veistandard

Nye Veier AS har arbeidet målrettet for økt fleksibilitet innen norsk veiutbygging. – Vi er glade for at Samferdselsdepartementet innfører ny veistandard som gjør det mulig å bygge smartere, med effekt for både miljøpåvirkning og kostnad, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 7. desember, at departementet er opptatt av å lytte til fagfolk. De følger derfor anbefaling om å innføre en ny veistandard, som gir muligheten for å bygge en tilpasset utgave av firefeltsvei der trafikkgrunnlaget legger til rette for det.

Pådriver

– Nye Veier har jobbet aktivt for en ny veistandard, som gjør oss i stand til å bygge ut norske veier enda smartere. Både i forhold til trafikantnytte og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt. Det gir oss mer fleksibilitet og samfunnet mer vei for hver investert krone, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har i sin portefølje flere aktuelle strekninger for den nye veistandarden, eksempelvis: E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus og E6 Kvithammar–Åsen.

Endringen gir større fleksibilitet i å bygge ut firefelts motorvei der trafikken ligger mellom 6 000 og 20 000 kjøretøy i døgnet.

I dag blir veier som har belastning på 6.000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygd som vekslende to- og trefeltsvei. Med den nye veistandarden åpnes det opp for å bygge firefelts vei på strekningene. Firefelten skal ha en bredde på 19-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med fartsgrense på 110 km/t.

Fleksibelt

På veier med trafikkbelastning på 12 000 til 20 000 i døgnet blir det i dag bygd firefelts vei. Med de nye endringene vil det være mulig å bygge med smalere firefelts vei tilpasset trafikkgrunnlaget. Veien kan ha bredde mellom 20 og 23 meter, og skulderbredde mellom 2 og 2,75 meter. Fartsgrensen kan være 110 km/t.

– Denne fleksibiliteten vil kunne ha en god effekt også i forhold til arealbeslag og klimaavtrykk, i tillegg til lavere anleggskostnader. Samtidig som vi opprettholder nytten i form av firefelts vei. Vi kan således realisere mer trafikksikker vei for pengene, sier Anette Aanesland.

I forbindelse med planprosessen vil byggherre som Nye Veier foreslå dimensjonering på veien, mens Samferdselsdepartementet vil ta den endelige avgjørelsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur