Kykkelsrud dam under vårflommen 2018. Foto: Rune Engsæter/ NVE
Publisert: 07.02.2022 

Nye veiledere for flomberegning

NVE publiserer nå to nye veiledere for flomberegninger, som skal erstatte dagens flomberegningsveiledere. Temaene er flomberegninger generelt og for dammer.

En viktig årsak til å oppdatere veilederne er et ønske om å implementere nye resultater fra relevant forskning og utvikling. 

De to veilederne erstatter NVEs Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (4/2011) og Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (07-2015).

Veileder for flomberegninger 

Veileder for flomberegninger (1-2022) gir NVEs anbefalinger innen flomberegninger i Norge. Målet er å gi et rammeverk som sikrer konsistente og robuste estimater av flomvannføringer for ulike formål.  

Veilederen vil bidra til å sikre at flomestimatene er mest mulig uavhengig av formålet og den som utfører beregningen. Anbefalingene og metodene er oppdatert i henhold til nye resultater fra relevant FoU-arbeid.  

Målgruppen for veilederen er først og fremst fagkyndige personer med erfaring innen flomberegninger. Veilederen egner seg også som en innføring i praktisk gjennomføring av en flomberegning.  

En ny funksjonalitet i NEVINA, «forenklet lokal + regional flomfrekvensanalyse», som det henvises til i Veileder for flomberegninger vil bli lansert i løpet av februar 2022. 

Veileder for flomberegninger henviser også til kommende veileder Sikkerhet mot flom – utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak – NVE Veileder (03/2022). Den vil bli publisert i løpet av våren 2022.

Flomberegning for dammer 

Flomberegninger for dammer (2-2022) er en veileder som retter seg mot dammer alene. Den tar for seg forutsetningene som flomberegninger for dammer i konsekvensklasse 1 til 4 skal bygge på.  

Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 5-7 i Forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Den utdyper også øvrige relevante forskriftsbestemmelser.  

Det er meningen at veilederen skal brukes i kombinasjon med Veileder for flomberegninger. Målgruppa er dameiere og personer med fagkompetanse på flomberegninger.

NVE ønsker innspill 

– NVE ønsker fortløpende innspill til de to veilederne, slik at vi kan revidere ved behov. Innspill sendes til [email protected]. Skriv NVE veileder 1-2022 eller 2-2022 i emnefeltet avhengig av hvilken veileder innspillene er knyttet til.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur