Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klipper snoren. Ordfører i Bergen kommune, Marit Warncke, konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR og prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane NOR er fornøyde med at den store dagen nå er her. Foto: Mari Aanensen Rjaanes/Bane NOR
Publisert: 15.05.2024 

Nytt dobbeltspor gir flere tog mellom Arna og Bergen

I går ble dobbeltsporet mellom Arna og Bergen offisielt åpnet, etter nesten ti års utbygging. Effekten er flere lokaltog, økt kapasitet for godstrafikk og bedre punktlighet.

Endringen har allerede kommet de reisende til gode siden strekningen åpnet for trafikk 1. mai. Tidligere kjørte 26 lokaltog i hver retning per dag, nå kjører daglig 66 tog på strekningen  – altså fire tog i timen.

Den første uken var så å si alle avgangene i rute mellom Arna og Bergen. Punktligheten var på høye 98,8 prosent.

Etter ombyggingen av Nygårdstangen godsterminal vil dobbeltsporet også gjøre det mulig med en betydelig økning av godstransport mellom Vestlandet og Østlandet.

God effekt av dobbeltspor

Bane NOR ser en positiv effekt av nye dobbeltspor flere steder i landet. Antallet forsinkelser og innstillinger går ned, og kapasiteten øker; det er plass til langt flere tog i sporene. Det gir muligheter for mer klimavennlig og bærekraftig transport på skinner.

Follobanen har ført til bedre punktlighet på alle linjene mellom Oslo og Østfoldbyene, og godt over ni av ti tog er i rute. Etter åpningen av dobbeltsporet Venjar–Langset gjennom Eidsvoll er også her mer enn ni av ti tog nå i rute.

– Jernbanestrekningen mellom Arna og Bergen har frem til i dag vært en av de høyest belastede enkeltsporstrekningene i Nord-Europa. Strekningen har vært en flaskehals for både person- og godstrafikk. Med nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen, kan vi nå se frem til en effektiv transport av gods og personer mellom øst og vest, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Åpnet med spesiallaget kniv

Tirsdag 14. mai ble åpningen av dobbeltsporet markert. Nesten 250 gjester ble med toget fra Bergen til Arna og overvar både taler, musikk og høytidelig snorkutt. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk i anledningen utdelt en kniv, smidd av en gammel spiker, til å kutte snoren med – og erklære strekningen for åpnet.

- Med dobbeltspor mellom Bergen og Arna, en modernisert godsterminal på Nygårdstangen og oppgradert Arna stasjon er infrastrukturen i Bergen godt rustet for at flere passasjerer og mer gods kan transporteres klimavennlig på tog. Da det første løpet i Ulriken tunnel åpnet i 1964, sa daværende samferdselsminister Erik Himle at «fjellet som skilte, er nå fjellet som binder». Denne formuleringen stemmer også i dag, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I 2020 ble den første delen av anlegget tatt i bruk da arbeidet med å bygge ny jernbanetunnel tvers gjennom fjellet Ulriken var ferdig. Den nye tunnelen går parallelt med den gamle fra 1964, som nå er ferdig rehabilitert. Det er disse to tunnelene som til sammen utgjør dobbeltsporet på strekningen.

Gammelt har blitt nytt

Nye Ulriken tunnel er totalt 7,8 kilometer lang, hvorav syv kilometer er boret med tunellboremaskinen «Ulrikke».  Den gamle tunnelen fra 1964 har blitt rehabilitert blant annet med nødlys, ballastrens, vann- og frostsikring. I tillegg er det godt tilrettelagt for brannslukning med tilgang på vann hver 500. meter.

Bane NOR har også modernisert gammel infrastruktur, blant annet gjennom fornying av det opprinnelige sikrings- og signalanlegget fra 1972.

– Dobbeltsporutbyggingen har bestått av to delprosjekter, henholdsvis «Utbygging Arna-Fløen» og «Nygårdstangen-Bergen-Fløen». Begge delprosjektene fullføres innenfor kost, tid og kvalitet, forteller prosjektdirektør i Utbygging vest i Bane NOR, Hans-Egil Larsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur