Emner
Publisert
19.11.2021

Nytt oppkjøp fra Garda Sikring - fester grepet om Nord-Norge

Nylig ble Nord-Norges største veisikringsselskap, Nordnorsk Veisikring AS kjøpt opp. Med oppkjøpet posisjonerer selskapet seg i et område der store veiprosjekter er under planlegging.

Mange store veiprosjekter er under planlegging i Nord-Norge, ikke minst Hålogalands-vegen som er Nord-Norges største samferdselsprosjekt.

– Nord-Norge er et veldig spennende område der mange store veiprosjekter pågår eller er under planlegging. Nordnorsk Veisikring er et svært kompetent selskap med solid fartstid i vår bransje. Gjennom oppkjøpet styrker vi ikke bare vår posisjon i en viktig landsdel, vi får også tilført masse kompetanse gjennom erfarne og dyktige nye kolleger, hvor kultur og forretningsfilosofi passer som hånd i hanske med vårt datterselskap Trygg Vei. Nå vil vi bygge videre på posisjonen Nordnorsk Veisikring har etablert, samtidig som vi rigger oss for videre vekst og utvikling i regionen, forteller Jon Ola Stokke, konsernsjef i Garda Sikring.

 Henter ut synergier

– Vi opplever en klar styrke med vår nasjonale geografiske tilstedeværelse. Denne styrkes ytterligere gjennom oppkjøpet og at vi nå får en ny lokasjon i Leinesfjord mellom Bodø og Narvik. Det gir oss store fortrinn for å kunne håndtere prosjekter ennå mer effektivt i våre nordligste fylker. Vi henter også ut store effekter gjennom bedre utnyttelse av utstyr og mannskap, felles systemer og ikke minst felles innkjøp, sier Stokke.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur