Dette parkområdet ved Puddefjordsbroen må graves opp forbindelse med pågående tunneloppgradering. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 11.04.2024 

Nytt renseanlegg gir endringer for gående og syklende på Gyldenpris

Som del av oppgraderinga av Damsgårdtunnelen, skal et lite parkområde ved Puddefjordsbroen graves opp. Her blir det renseanlegg for avløpsvann, og dette betyr endringer for gående og syklende, samt støyende arbeid for naboene.

– Vi skal bygge et sedimenteringsanlegg/renseanlegg for overvann som kommer ut fra Damsgårdtunnelene og Løvstakktunnelen. Det vil derfor bli omfattende grave- og byggearbeider i området det neste året, sier byggeleder Lennart Strøm i Statens vegvesen.

Parkområdet vil bli avstengt og vi vil legge om gang- og sykkelveier mens arbeidet pågår. Det skal både spuntes, graves og sprenges før arbeidet på selve renseanlegget starter, og dette vil medføre en del støy. I tiden fremover må folk følge med på skilting, da vi vil sette opp alternative ruter forbi området. Gangtunnelen under Puddefjordsbroen blir også avstengt for gjennomgang mot parken.

– Vi beklager ulempene og håper på forståelse, da det er viktig å få renset vannet før det slippes ut i Puddefjorden, sier Strøm.

Statens vegvesen lover også at parken vil bli reetablert til minst samme stand som den er i dag, når arbeidet er ferdig.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur