Inngang til Gjønnestunnelen sett fra Gjønnes. Illustrasjon: Vianova/Statens vegvesen
Publisert: 03.05.2024 

Obrascòn Huarte Lain S.A (OHLA) er innstilt til byggekontrakt for E105 Gjønnestunnelen

Statens vegvesen har innstilt OHLA som leverandør av prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen.

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om Gjønnestunnelen 17. mars 2023. Etter kvalifiseringsrunden ble fire tilbydere; Skanska Norge AS, AF Gruppen Norge AS, Obrascòn Huarte Lain S.A (OHLA) og Veidekke Entreprenør AS invitert til å gi tilbud.

Statens vegvesen har vurdert at OHLA har det tilbudet med beste forhold mellom pris og kvalitet, og de er derfor innstilt til kontrakten på prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen. Kontrakten har en kostnad på 1,84 milliarder kroner.

Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med OHLA 16. mai 2024, etter at klagefristen er ute. Anleggsarbeidene planlegges med oppstart sommeren 2024, og vil etter planen være ferdig ved årsskiftet 2029/30.

Ny fylkesveiforbindelse

Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesveiforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu. 1500 meter av tunnelen bygges som del av denne kontrakten, mens resterende 450 meter bygges som del av entreprisen E102 Fornebukrysset–Strand.

Tunnelen som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel på rundt 100 meter og bergtunnel på rundt 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning med varierende bergkvalitet. Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5. I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien.

Vektlegger klimavennlige løsninger

I konkurransen om Gjønnestunnelen har Statens vegvesen i tillegg til pris vektlagt valg av tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, samt etterspurt innovasjon og klimavennlige løsninger. Ett av tildelingskriteriene er også knyttet til smarte løsninger som sikrer god oppetid på veianlegget i hele levetiden.

Vegvesenet har i kontrakten etterspurt løsninger som sikrer god avvikling og ivaretakelse av myke trafikanter, samt løsninger for utslippsfri massetransport.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur