Foto: NCC
Publisert: 23.01.2024 

Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt

Fra nyttår trådte de nye reglene for vekting av klima og miljø i offentlige innkjøp. Ambisjonen er at leverandører skal bidra til CO2-reduksjon med mer bærekraftige innkjøp. Men stiller offentlige innkjøpere de nødvendige kravene for å lykkes med å handle inn mer bærekraftig? skriver André Waage.

Dette er et debattinnlegg av André Waage, Head of Department NCC Industry Asphalt. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som hovedregel skal klima og miljø vektes med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser. Dette stiller krav til både offentlige innkjøpere og til oss leverandører.

I asfaltbransjen vil 30 prosent klima- og miljøvekting styrke konkurransen mellom leverandørene og stille krav til nytenkning og innsikt i hvordan vi kan oppnå ønsket CO2-reduksjon. Vi ser nå på begynnelsen av året at det er en manglende felles forståelse for hva den nye regelen betyr i praksis, og hvordan 30 prosent klima- og miljøvekting skal praktiseres i de offentlige innkjøpene av asfalt.

Vi opplevde mot slutten av 2023 at en rekke offentlige anbudskonkurranser innen asfaltering ble lyst ut desember 2023 i stedet for i januar 2024, som har vært vanlig. Kanskje det skyldes et ønske om å unngå de nye reglene fra januar 2024? Det kan sikkert være andre grunner, men det må være lov å stille dette spørsmålet.

André Waage. Foto: NCC

De siste årene har utviklingen i asfaltbransjen gått fort og vi i NCC investerer stadig i nytt utstyr og fornyer fabrikker, blant annet ved å oppgradere til produksjonsløsninger som reduserer CO2-utslippene fra asfaltproduksjonen betraktelig.

Sammen med produksjonsmetoder som bidrar til så lave CO2-utslipp som mulig, er gjenbruk av asfalt de viktigste driverne for kutt av klimagasser fra vår asfaltvirksomhet. Metoden vi har innført ved flere av våre fabrikker, er CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Sammen med gjenbruksasfalt kan vi demed levere EPD på prosjektene som dokumenterer reduksjonen av klimagasser. Vi mener det er i produksjonen du finner tiltakene som i hovedsak bør stimuleres og belønnes i de offentlige asfaltinnkjøpene.

Vi benytter også lastebiler som går på biogass i Oslo-regionen, der det er mulig. I høst har vi testet elektriske asfaltutlegger og vi ser på mulighetene for å bruke biogene tilsetningsmidler i bindemiddelet i asfalten. Disse tiltakene har mindre innvirkning på CO2-utslippene og prioriteres derfor ikke like høyt. Det betyr ikke at vi ikke ser på disse tiltakene som viktig, men vi ønsker å ha hovedfokuset på de områdene som gir oss størst mulig kutt av klimagasser.

Vi har også stor tro på at dyktige innkjøpsorganisasjoner i større grad bør se på kontrakter med egenskapskrav og la asfaltleverandøren bruke sin kompetanse og erfaring til å finne den beste løsningen. Vi har flere gode eksempler på hvordan vi i NCC har kunnet bidra til løsninger med god funksjon og lave utslipp. Det skaper innovasjon og nyskapning!

Kravet om minst 30 prosent miljø- og klimavekting oppfattes i dag som vag og uklar for både entreprenører og offentlige innkjøpere. Det ser vi også i de konkurransene som har kommet ut nå på nyåret. Enkelte innkjøpere belønner CO2-kutt. Andre offentlige innkjøpere fokuserer på gjenvinning av papir og at formann på asfaltprosjektet benytter elektrisk bil. Det mener vi blir feil prioritering og bidrar til minimale CO2-kutt. Vi gjør relativt store investeringer og vi forventer derfor at statlige etater, kommuner og fylkeskommuner følger opp med å belønne de aktørene som seriøst og systematisk jobber med å redusere CO2-utslippene på de områdene hvor det er muligheter for store kutt.

Lær av Statens vegvesen

Vi ser at Statens vegvesen har kommet langt med å legge til rette for CO2-reduserende tiltak. Både i produksjonen og ved å legge til rette for kontrakter med egenskapskrav.  Flere kommuner og fylkeskommuner jobber også godt med dette. Men vi etterspør mer samkjørte krav og formuleringer i konkurransegrunnlaget, slik at vi som asfaltentreprenør får mer forutsigbarhet, og gjør det mulig å gjøre nødvendige investeringer.

Lær av Statens vegvesen. De stiller klare krav i asfaltkontraktene og belønner produsenter som kan bidra til kutt i CO2-utslippene. De er forutsigbare ved at de orienterer om sine mål og den retningen de går. Samtidig forventer vi at Statens vegvesen også i årene fremover vil stille enda større krav til CO2-kutt og utvikling. Det vil få oss i NCC til å satse videre på utvikling av metoder og løsninger.

Men vi må starte nå! Skal vi oppnå nødvendige CO2-kutt i asfaltbransjen, må vi kutte der det er mest å hente. Videre investeringer i løsninger som kutter CO2-utslipp kommer ikke uten at aktørene stimuleres til nytenkning og investeringer. Vi i NCC oppfordrer derfor offentlige innkjøpere til å rette blikket mot det som gir de nødvendige CO2-kuttene og belønner de som er villige til å gå i front.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur