Emner
Publisert
08.05.2019

Øker sikkerheten på Bergensbanen

I tunnelen ved Myrdal stasjon har Cautus Geo installert målesensorer. Der sjekkes passerende tog for skader, slitasje og vekt. I tillegg måles varmgang i hjullager og bremser.

Hensikten er todelt. Driftssikkerheten skal økes. I tillegg er systemet satt opp for å redusere skogbrannfare.

– Sammen med Bane NOR har vi montert avansert måleutstyr på en av svillene 200 meter inne i tunellen. Togene sjekkes på en strekning på 20 meter. I sanntid rapporteres avvik enten det er varmgang i bremser eller skade på hjul, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Tog kontrolleres mens de kjører gjennom tunnelen. De siste ukene kan fire branner være forhindret.

– Fire tog er stanset. Alarmen er gått som følge av for høy varme i hjullager og bremsesystem. Det er feil som kan gi gnister og skogbrann, sier Ole Erik Almenningen på drifts- og prosjektstøtte i Bane NOR.

undefined
 
Foto: Cautus Geo

Systemet Cautus Geo har levert sjekker togene mens de kjører gjennom tunnelen. Bane NOR får varsel på e-post og sms i sanntid, om tog passer med for høy varme i bremsesystemet eller har andre feil som øker slitasjen på togsettene, skinnegangen eller kan gi gnister.

Skogbrann som følge av gnister fra tog kan bli store og alvorlige. Målet er at sikkerheten økes, og at faren for skogbrann reduseres.

De siste årene har det vært flere tilfeller av skogbrann langs norske jernbaner. Mange av disse skylles trolig varmgang i hjullager eller bremser, eller skade på hjul. På Bergensbanen har det vært en rekke branntilløp de siste årene.

Systemet på Bergensbanen har vært testet ut over en lengre periode. Denne sommeren er den første sesongen med operativt drift. Det anses som viktig i spesielt tørre perioder hvor varmgang fra tog og skader på hjul kan forårsake brann.

undefined
 
Foto: Cautus Geo

Når systemet måler et tog med temperatur over gitte terskelverdier eller andre feil, blir Bane NOR umiddelbart varslet om feilen hvor den befinner seg og hva som er galt. Toget kan da bli stoppet før det skader kjøretøyet, infrastruktur eller utløser brann.

– Vi får eksakt og riktig kunnskap i sanntid, så kan vi stoppe toget og gjøre de tiltakene som er nødvendige før det kan kjøre videre. Målet er å unngå branner, sier Almenningen. 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur