Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Oppgraderer fellesstrekning for T-banen
Oppgraderer fellesstrekning for T-banen Foto: Sporveien

Oppgraderer fellesstrekning for T-banen

Sporveien jobber aktivt med å oppgradere T-banens infrastruktur. Oppgraderingen av fellesstrekningen, T-banetunnelen gjennom sentrum, startet i 2017, og har et budsjett på 420 millioner kroner. Alt vedlikehold på hele strekningen skal være utført innen 2024.

EMNE: Kollektivtransport
PUBLISERT: 05.November.2019

– Det er engasjert flere entreprenører på de forskjellige parsellene og spesialiserte entreprenører løser ulike oppgaver underveis. Enkelte av disse entreprenørene har igjen engasjert underentreprenører for å løse enkelte av oppgavene i entreprisen. Under enhver omstendighet er det Sporveien som har byggherreansvaret underveis, og de selskapene vi inngår avtaler med tilhører de største og mest erfarne på feltet, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

122 millioner reisende per år

Strekningen Majorstuen-Helsfyr bærer preg av slitasje, noe som fører til nedsatt hastighet i noen områder. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal strekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, automasjon og mye annet.

– På T-banens fellesstrekningen passerer samtlige av T-banens fem linjer, som til sammen fraktet 122 millioner reisende i 2018. Prosjektet innebærer derfor hovedsakelig nødvendig vedlikehold og utskifting av infrastruktur. Det gjøres også en del arbeider som vil tjene som en kvalitetsoppgradering av infrastrukturen. Blant annet fjernes noen installasjoner fra T-banens tidligste fase. Disse har ikke lenger noen funksjon, og tas ned som et ledd i oppgraderingen, sier han og tilføyer:

– I tillegg er det forestående arbeid på stengingen mellom Helsfyr og Tøyen. Her er det snakk om sporarbeider, fjellsikring og brannsikring av tunnelene

Flere utfordringer

Rustad forteller at det alltid er utfordringer i slike prosjekter og at arbeidene krever god koordinering for å unngå trafikkforstyrrelser.

Foto: Sporveien

– Det aller meste av denne jobben foregår under bakken, og støyproblematikk for omgivelsene er først og fremst knyttet til ut- og innkjøring av materialer. Dette skjer primært ved Majorstua og Etterstad, der berørte naboer varsles per SMS i forkant, sier han.

Han forteller videre at ved enkelte av oppgavene er det nødvendig å stenge sporet i kortere perioder på opp mot tre uker for å kunne ferdigstille mest mulig effektivt.

– Ved slike arbeider er det døgnkontinuerlig aktivitet. Ved kortere vedlikeholdsarbeider der sporet skal holdes åpent er utfordringen og begrensningen at man er henvist til å gjøre det man rekker i den drøyt tre timer lange driftspausen mellom driftsdøgnene, sier han og tilføyer:

– Vinteren 2018/2019 ble det også gjennomført en «mellomløsning», der man stengte sporet klokken 21 tre dager i uken, og åpnet igjen til driftsstart morgenen etter.

Tilrettelegger for nytt signalsystem

Rustad forteller at prosjektet også innebærer tilrettelegging for CBTC, communication based train control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Dette er et helt nytt signalsystem for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

– CBTC vil gjøre det mulig å kjøre togene tettere, og derved øke transportkapasiteten. Dette blir spesielt viktig når også Fornebubanen ferdigstilles og ytterligere en linje skal inn på fellesstrekningen. Det er en definitiv en fordel at mest mulig er lagt til rette for implementeringen av CBTC-teknologien, selv om dette prosjektet fremdeles ligger noen år frem i tid. En slik tilrettelegging vil naturligvis gi en kostnadsgevinst når systemet skal installeres, sier han.

Ligger foreløpig godt an

Selv om prosjektet er krevende og involverer mange entreprenører ligger arbeidene godt an til å bli ferdig i tide.

– Prosjektet er delt opp i en rekke forskjellige underprosjekter. De er, med små avvik så langt, gjennomført på tid. Sluttføring er beregnet til 2024, slik det ser ut nå, med mulig forbehold om forlengelse. CBTC-prosjektet ligger enda lenger frem i tid, det samme gjør Fornebubanen, avslutter Rustad.

Mest Lest

Svikt i bruforvaltningen skal rettes opp

Er det norske markedet attraktivt nok?

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Ny administrerende direktør i Asplan Viak

Gode resultater med avansert ultralyd

Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Verdens mektigste vannkvinne

Gjenbruk av asfalt blir viktig i fremtiden

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Først ute med å innføre sikkerhetskrav for gravemaskiner

Dobling av reiser med Sporveien

Forvandlet småkraftverk til forbildeprosjekt

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Vedlikehold av bruer: Fortsatt stort etterslep

I sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

Nye Veier har valgt entreprenør til veidrift

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Signerte milliardkontrakt i Gøteborg

Anleggskontraktene har blitt for store for norske entreprenører

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Forslag til ny havne- og farvannslov

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

Renser morgendagens vann

Vegdirektøren om forslaget til statsbudsjett for 2018

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

Energilagring med naturlige «batterier»

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

Stort jernbaneløft ved Egersund

Årets asfaltprogram

Tallet på togreiser fortsetter å øke

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Norges første dronestrategi er på plass

Rubb AS mot rekordomsetning med sin patenterte Thermohall løsning

Nytt konsept for utbedring av vei

En bru klemmes inn

Sparer 2100 kWh i uka med radarstyrt gatelys

Store muligheter i flytende solenergi

Ser masse kostnadskutt i lokal stein

Billigere vei i vellinga

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Ny totalentreprise på E6 ut i markedet

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes

Tidsreise for minister

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

Passer på havet

70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

Oppfordrer norske gründere til å delta

Store utbygginger og god drift

Viktig milepæl for ny E39

Enova støtter satsing på landstrøm

Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner

Nytt verktøy for jernbaneteknisk prosjektering: – Allerede på modellstadiet kan vi nå oppdage og unngå feil

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Avinor får i oppdrag å planlegge ny flyplass

Anvendbart på hele infrastrukturen vår

Miljørydder byfjord med kortreiste steinmasser

Åpning av Ureddplassen – nasjonal turistveg

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

Signerte kontrakten på Nord-Norges største driftskontrakt

Satser 450 millioner kroner på å utvikle smarte veger

Sporveien satser på lærlinger

Myk landing etter en hard vinter

Fra kreosot til flere gjenvinningskroner

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Vil endre måten du jobber på

På siste verset for gammel bane

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Bompengeavtale signert

Norske Tog øker driftssikkerheten på jernbanen med ABB-utstyr

Vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen

Skarvbergtunnelen utsettes mer

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Norgesglasset vant bransjepris

Bruken av salt på norske veier går ned