Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil
Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

EMNE: Veg
PUBLISERT: 08.juni.2018

Trøndelag fylkeskommune har de siste årene satset stort på å oppgradere Lakseveien. Delprosjektet Åstfjordkryssingen alene korter inn veien med seks kilometer. I tillegg stor reduksjon i reisetid blir også trafikksikkerheten kraftig forbedret.

Dagens veistandard gjør for det første at trafikken går sakte. I tillegg forekommer det ras og lakseveien er også ulykkesutsatt. Dette gjør at fremkommeligheten blir lite forutsigbar, spesielt om vinteren, sier Oddveig Kipperberg, seksjonsleder vei i Trøndelag fylkeskommune.

Kortere vei og bedre standard gjør at du sparer tid, men like viktig er det at det blir færre stans som følge av ras og trafikkuhell. Når du setter deg i bilen så vet du at du kommer frem, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Ulykkesbelastet

Lakseveien – fv. 714 – var opprinnelig 58 km dårlig og svingete vei og flere partier er rasutsatt. Langs den eneste veiforbindelsen for blant annet en stor laksenæring i Hitra og Frøya kommune i retning Trondheim. Statistikken viser en klar overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader sammenlignet med øvrige fylkesveier i Trøndelag.

Dette er en veldig viktig satsing for fylkeskommunen. Det er et av de store samferdselsprosjektene i fylket og utbygging av veien vil i avgjørende grad forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen. Dette vil ha mye å si både for regionalt næringsliv og for privatbilister og kollektivtrafikken. Mange brukere av denne veien har ikke andre alternativer, sier Kipperberg.

Mange brukere av denne veien har ikke andre alternativer.

Oddveig Kipperberg

I mai 2017 ble tunneler og ny vei i Snilldalen som siste delprosjekt av 6 i trinn 1 av Laksevegprosjektet åpnet for trafikk. Dette er en kort men krevende strekning som nå avløser en særdeles dårlig og farlig del av fv. 714 gjennom Snilldalen. Fra broen opp mot Snilldalstunnelen er det 8 prosent stigning. Inne i tunnelen er det 7 prosent stigning. Denne delen av veianlegget er derfor anlagt med forbikjøringsfelt.

Kryssingen av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714. Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen og Mjønestunnelen, Åstfjordbroen samt 1500 meter ny vei i dagsoner. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir ei innsparing på ca. 6 km.

Lektere for bropæling

Åstfjordbroen blir ca. 735 meter lang og skal ligge på sju søyler med oval form. Det høyeste punktet på broen blir 40 meter over vannflaten, den får et hovedseilingsrom på 25 meters høyde og 50 m bredde. Broen har krevende geometri, den krummer samtidig med at den stiger. For øvrig er konstruksjonen ganske standard – og 100 millioner kroner billigere enn en hengebro.

Fundamentering foregår delvis i sjøen, fra to lektere. Dessuten etablerer vi landfyllinger nærmest land på begge sider, forteller Moe.

Hvis de blir problemer med pæling på grunn av vanskelige grunnforhold vil det fort løpe på store merkostnader. Derfor ble det ble gjort ekstra grundige undersøkelser om grunnforholdene før vi satte i gang, sier Moe. Åstfjorden er en terskelfjord, der isen har skapt en fast morenerygg, så dette regner vi med skal gå bra, sier hun.

Fra lekterne holder vi på å mudre for å gjøre klart til bygging av brofundamentene. Da skal 56 pæler presses om lag 25 meter ned i bakken. Senere kommer en stor lekter det kun finnes to av i Norge.

Den trenger vi for å støpe og sette ned to senkekasser på sjøbunnen. Så bygger vi søylene opp fra den. Søylene er i betong, brodekket er betong på en stålkasse, forteller Moe.

Sprengingsvarsel på SMS

På nordsiden går veien fra broen inn i Mjønestunnelen som går under Mjøneshatten. Her begynte sprengningen av tunnelen i mars. På sydsiden av fjorden er de i gang med Slørdalstunnelen, som med sine 2650 m blir den lengste på den nye Lakeseveien. Her begynner sprengningsarbeidene i mai/juni. Anleggsarbeiderne har så langt skutt rundt 30 salver i tilknytning til Åstfjorden-kryssingen.

Veien må nødvendigvis stenges noen ganger, blant annet i forbindelse med sprengningsarbeider. Foreløpig er det i korte perioder på inntil 15 minutter ved Krokstadøra og Åstfjorden. Når den nye broen skal monteres og støpes ut over den gamle fylkesveien blir det lengre perioder med stenging. Vi vil begrense dette til to–tre helger, sier Moe.

Det er stor velvillighet for å få den nye Lakseveien på plass

Hanne Louise Moe

Statens vegvesen har etablert et SMS-varsel for å varsle når fv. 714 er stengt. Tjenesten er gratis fra vegvesenets side og reisende kan melde seg på via vegvesenets nettsider. Her kan de velge å melde seg på tjenesten for Krokstadøra og/eller Åstfjorden.

Vi har god dialog med de som blir berørt, det gjelder lokalbefolkning, næringsliv og nødetater. De fleste har stor forståelse for at sikkerheten krever at veien må stenges i kortere perioder. Og det er stor velvillighet for å få den nye Lakseveien på plass, sier Moe.

Fv. 714 Lakseveieen

Lakseveien er betegnelsen på fv. 714 ut mot oppdrettsanleggene på Hitra og Frøya.
Utbedringene gir betydelig standardheving og en innkorting på 12 km, veianlegget skal være ferdig november 2020.
Åfjordkryssingen er det største delprosjektet Her skal det bygges en bro på 735 meter og to tunneler på henholdsvis 2650 meter og 770 meter.
Totalkostnaden for Åstfjord-kryssingen er estimert (2017) til vel 1,2 milliarder kroner.