Publisert
12.11.2017

På vei inn i moderne mobilitet

Alstom har en visjon om smart mobilitet; reisene skal ha flyt, være effektive og attraktive. Selskapet går fra å være togprodusent til å bli en tilrettelegger for moderne mobilitet. Jernbane har vært isolert fra andre transportsystemer. Utvikling av digital teknologi og økende grad av mobil integrering åpner døren for innovasjon. Passasjerene tar kontroll over sine […]

Alstom har en visjon om smart mobilitet; reisene skal ha flyt, være effektive og attraktive. Selskapet går fra å være togprodusent til å bli en tilrettelegger for moderne mobilitet.

Jernbane har vært isolert fra andre transportsystemer. Utvikling av digital teknologi og økende grad av mobil integrering åpner døren for innovasjon. Passasjerene tar kontroll over sine reiser og vil ha mer komfort og bedre tilgjengelighet. Det fordrer integrerte systemer og 100 % oppetid.

Myndighetene må sørge for maksimal tilgjengelighet og punktlighet, høyere kapasitet og flere alternativer. Samtidig som de krever grønnere transport til en lavere pris, må de også tenke på cyber-sikkerhet.

Jernbanen vil fremdeles være ryggraden i transportsystemene for urbane områder, men den kan ikke fortsette å være isolert. Integrasjon, elektrifisering, digitalisering og automasjon er nøkkelord for utviklingen, sier Poupart-Lafarge.

Interaktiv informasjon

Med et stort utvalg av smarte enheter og kontinuerlig utvikling av IKT, blir tilkobling mens du reiser et must. I rushtiden gir passasjerens tilfeldige bevegelsesmønster trengsel rundt dørene og gjør av- og påstigning vanskelig. Alstom har lansert to løsninger utviklet av Metrolab, som vil gi mer flyt i urban mobilitet. Optimet OrbanMap, et sanntids dynamisk informasjonssystem for passasjer i T-bane-stasjoner og Optimet Real-time Train occupancy, en løsning som vil sørge for bedre passasjerflyt på plattformene.

Operatørene kan bedre styre av- og påstigning og unngå flaskehalser, det kan redusere reisetiden signifikant. Og før toget ankommer vet passasjerene hvor de skal stå på plattformen for å kunne gå om bord der det ikke er overfylt, forteller Poupart-Lafarge

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur