Publisert
22.01.2018

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

– Målet med Pådriv-prosjektet er å bidra til et paradigmeskifte i måten å jobbe på med bærekraftig byutvikling. Ambisjonen vår er et grønnere, varmere og mer skapende bysamfunn, med plass til alle, forteller nettverksleder Thomas Berman og styreleder Aasmund Bunkholt i det nyetablerte pådrivernettverket. Vi har etablert nettverket fordi vi ønsker å samle alle gode […]

– Målet med Pådriv-prosjektet er å bidra til et paradigmeskifte i måten å jobbe på med bærekraftig byutvikling. Ambisjonen vår er et grønnere, varmere og mer skapende bysamfunn, med plass til alle, forteller nettverksleder Thomas Berman og styreleder Aasmund Bunkholt i det nyetablerte pådrivernettverket.

Vi har etablert nettverket fordi vi ønsker å samle alle gode krefter som vil jobbe tverrfaglig og på nye måter, slik at vi får til en bærekraftig byutvikling. Vi ønsker oss et nettverk der det er plass til mange ulike aktører, forteller Thomas Berman og Aasmund Bunkholt i Pådriv.

De to initiativtakerne forteller at Pådriv er organisert som et åpent og likeverdig partnerskap, der innbyggere, organisasjoner og entreprenører som jobber for å utvikle bærekraftige byer, kan delta. Nettverket skal operere i Hovinbyen, men registrerer allerede interesse for arbeidsmetodikken i andre byer over hele landet.

Pådrivernettverket har som mål å øke graden av og hastighet på bærekraftig utvikling av byområder, ved å utvikle og løfte frem eksempler på hvordan det er mulig møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig. Dette skal gjennomføres ved å hjelpe frem, utvikle og synliggjøre fyrtårnsprosjekter og demonstrasjonsområder.

Prosjekt

Pådriv eies ikke av en aktør, men drives som et åpent partnerskap hvor folk og organisasjoner deltar på ulike nivåer. Foreløpig er initiativet organisert som et prosjekt, men intensjonen er at nettverket skal bli en juridisk enhet i løpet av 2018. I dag anses partnerne å være prosjekteiere, og de er prosjektets øverste organ og velger styringsgruppen. Pådriv ønsker å ha med flere partnere.

Følgende virksomheter er i dag partnere i Pådriv: BYKON/Gaining by sharing, Husbanken, Dark, Doga, Enterspace, Ferd Eiendom. Grønn Byggallianse, Hoi!, Husbanken, Innovasjon Norge, JM Norge AS, Nordic Impact, Norske Arkitekters Landsforbund , Nextbridge Analytics, OREEC, Oslo kommune Oslo Nord, Skalar, Skiforeningen, Snøhetta, SoCentral, Spir Oslo, Sweco, Tekna, Telia og Trefokus. Følgende bidro inn i forprosjektet: Abelia, Forskningsrådet, DOGA, Oslo kommune, Oslo Medtech, Ruter, SoCentral, Telenor og Tekna.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur