Illustrasjon: Avinor
Publisert: 26.06.2023 

Peab Anlegg AS får storkontrakt på Nye Bodø lufthavn

Avinor har tildelt kontrakten for å bygge rullebane og store tilhørende anlegg – kalt «flyside» – på Nye Bodø lufthavn, til Peab Anlegg AS. Det var etter en lang og grundig evalueringsprosess og sterk konkurranse fra to andre entreprenører Peab trakk det lengste strået.

Kontrakten som er tildelt, er en såkalt samspillskontrakt. Dette innebærer at Peab og Avinor sammen skal bli enige om endelig utforming og kostnad for denne delen av flyplassprosjektet.

Den nye lufthavnen, som Avinor bygger sammen med Bodø kommune og Forsvaret, skal etter planen stå ferdig i løpet av 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten finansieres av staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Tre ulike aktører leverte tilbud i konkurransen om samspillskontrakten. Peab var den aktøren som oppnådde den høyeste poengscoren i den grundige evalueringsprosessen og tildeles derfor kontrakten som entreprenør for flysiden på Nye Bodø lufthavn. Flyside består blant annet av rullebane, taxebaner og flyoppstillingsplasser, som de største elementene i det Peab skal bygge.

– Vi er veldig fornøyde med å ha tatt et nytt og viktig skritt mot realiseringen av en ny lufthavn i Bodø gjennom denne tildelingen. Vi ser frem til samarbeidet med Peab Anlegg AS. Det var hard konkurranse mellom kompetente og dyktige tilbydere, men det var Peab som leverte det beste tilbudet målt mot tildelingskriteriene, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene pris, oppgaveforståelse og tilbudt personell.

– Peab har tilbudt det nøkkelpersonellet som gjennom en grundig og kvalitetssikret evalueringsprosess er vurdert best egnet for gjennomføringen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitsvekkende måte, og de har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket fra byggingen, sier konsernsjefen.

Signering av kontrakten vil skje umiddelbart etter at klagefristen utløper 4. juli. Da går kontrakten inn i første fase, som er en optimaliseringsfase. Her skal Avinor og entreprenøren jobbe sammen for å finne de beste løsningene for neste fase. Når Avinor som byggherre blir enig med entreprenøren om målpris for den delen av prosjektet denne kontrakten omfatter, vil selve byggingen settes i gang. Den foreløpige tidsplanen har som målsetning at byggingen av flysiden skal starte i mai 2024.

– Avinor tar sikte på å planlegge, bygge og sette i drift en ny, fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn som hele regionen og vi i Avinor skal være stolte av, avslutter Foss.

Dette er den første av de to store kontraktene i prosjektet, og har en ramme på 2,2 milliarder kroner. Den andre store konkurransen er om å få bygge terminalbygget og ble lyst ut tidlig i juni. Målsetningen er at den konkurransen skal være avgjort ved årsskiftet. Målsetningen er at byggingen av den nye terminalen skal starte 1. april 2025.

En mindre kontrakt for forberedende arbeider ble tildelt entreprenør tidligere i år, og dette arbeidet er i full gang.

Fakta:

Om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

 • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030.
 • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i året.
 • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes.
 • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
  1 400 olympiske svømmebasseng.
 • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner.
 • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum.

Om samspillsentreprise:

 • Avinor har vurdert og valgt samspillsentreprise med målpris som beste kontraktsstrategi for bygging av ny lufthavn i Bodø.
 • Samspillsentreprise innebærer tidlig involvering av entreprenørkompetansen i prosjektet.
 • I første fase av prosjektet vil entreprenøren og Avinor gjennom samspillet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring.
 • Optimaliseringen skal resultere i en omforent målpris for utbyggingsprosjektet.
 • Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil fase 2 påbegynnes, som er selve byggingen.
 • Samspill tilrettelegger for at usikkerhet i prosjektet blir behandlet og kvantifisert mellom partene, før pris settes og bygging starter.
 • Samspill vil tilrettelegge for god brukermedvirkning, som for Avinor betyr redusert kvalitetsrisiko.
 • I sum forventes samspillet å resultere i kostnadseffektivitet og innovasjon i både løsningsvalg og gjennomføring.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur