E39 Bårdshaug bru. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 01.12.2023 

Planlagt helstenging av E39 Bårdshaug bru i Orkanger starter 8. desember

Det er snart klart for den første planlagte helstengingen av E39 Bårdshaug bru i Orkanger i forbindelse med de om omfattende vedlikeholdsarbeidene som pågår.

Som tidligere informert blir den første stengingen i desember, mens den andre planlegges i månedsskiftet februar/mars 2024.

Skal montere interimsbru

– Bruen blir helt stengt for trafikk fra og med fredag 8. desember klokken 21:00 og gjenåpnes i løpet av søndag 17. desember, sier fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad.

Årsaken til at bruen må helstenges en drøy uke nå i desember og senere i månedsskiftet februar/mars er at det må etableres og senere demonteres en interimsbru ved vestre landkar hvor det skal utbedres skader. Det kan bli behov for enkelte nattestenginger for fugearbeid og lignende i tillegg til disse helstengingsperiodene, men dette vil det bli informert om på forhånd.

– Ved den første helstengingen nå vil vi bruke helga til å tine bakken før de begynner selve gravingen på morgenen mandag 11. desember, men fra og med da vil det arbeides i doble skift for å jobbe mest mulig effektivt, understreker Håkon Ødegård Alstad.

I henhold til plan blir det på grunn av helstengingen av E39 Bårdshaug bru toveis trafikk på omkjøringsveien. Skilting vil være på plass når trafikken legges om.

Manuell dirigering på dagtid og lysregulering om natten

– Ved den smale Gammelosbruen blir det manuell dirigering mellom klokken 07:00 og 19:00 hver dag i stengingsperioden. Fra klokken 19:00 til 07:00 blir det lysregulering. Vi kommer til å ha en tett oppfølging av trafikken i perioden med helstengt bru, sier Håkon Ødegård Alstad.

Etter at helstengingen avsluttes 17. desember returneres det til ordinær trafikkavvikling for anleggsperioden, hvor Gammelosveien vil være omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen. Trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen og mot Trondheim, vil da bruke Bårdshaug bru som tidligere.

– Tilbakemeldingene er at trafikkomleggingen siden anleggsstart 31. oktober har gått bra, men det er selvsagt en stor merbelastning for lokalmiljø og næringslivet. Det finnes ingen ideell omkjøringsløsning for disse arbeidene. Vi oppfordrer til at bilister, næringstransporter og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå som trafikken begge veier vil gå på omkjøringsveien. I og med det er manuell dirigering og lysregulering blir det noe ventetid, sier Håkon Ødegård Alstad.

Arbeidene så langt er i rute. Frist for ferdigstilling av arbeidene er kontraktsfestet innen 1. oktober 2024. Utførende entreprenør er BMO Entreprenør AS.

Dette skal gjøres:
  • Både østre- og vestre brufuge skal skiftes, de nedlagte gangfeltene skal fjernes og det skal bygges nye kantdragere med rekkverk på begge sider og det skal bygges ny bakvegg, vinger, justering av lager i akse 7 samt erosjonssikring.
  • I tillegg kommer nye avløp og lyktestolper, mekanisk reparasjon av underkant av bruplate, landkar og søyler. Infrastruktur er flyttet fra bruen over til den parallelle gangbruen.
  • Det skal skiftes fastlager og reetableres søyletopp i akse 5. Til slutt skal landkar og søyler overflatebehandles i alle akser og det skal reasfalteres ved kantdragerne, samt ny veioppmerking.
  • I tillegg skal det gjøres vedlikeholdsarbeid av Løypestrengen undergang. Her skal eksisterende betongkant, rekkverk og kantdrager fjernes, tørrmur skiftes, kulvertmur fjernes og det skal graves ut byggegrop for cirka 25 meter nye rekkverksfundament og nytt kjøresterkt rekkverk. Brurekkverket skal kobles på nytt vegrekkverk.

Arbeidene for Løypestrengen planlegges gjennomført i juni 2024. Det vil bli etablert gangtunnel slik at myke trafikanter ikke påvirkes av arbeidene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur