Foto: Sweco
Publisert: 15.03.2022 

Pløyer mark for grønn betong

Sweco bistår Norcem Brevik med å nå målet om netto nullutslipp fra betongprodukter innen 2030.

Sementindustrien er en betydelig bidragsyter til de totale CO2-utslippene i verden, og behovet for betong er ventet å øke i takt med befolkningsvekst, velstandsutvikling og urbanisering. I Brevik har Norcem satt i verk flere tiltak for å oppfylle visjonen om netto null CO2-utslipp for selskapets produkter. Karbonfangst er det sterkeste tiltaket, og ved fabrikken er byggingen av Norges første fullskalaanlegg godt i gang. I 2024 skal det stå klart til å fange CO2 før det slipper ut i atmosfæren.

– Sement er hovedingrediensen i betong som er uunnværlig i viktig infrastruktur som kaier, veier, bruer og tunneler. Verden klarer seg ikke uten, men vi er nødt til å produsere det på en mer miljøvennlig måte, og det er det dette prosjektet dreier seg om, sier delprosjektleder Kjell Ove Tvinnereim fra Sweco.

Bare begynnelsen

Norcem i Brevik har mål om å fange 400.000 tonn CO2 årlig, omtrent halvparten av bedriftens utslipp fra Brevik. Fangstanlegget blir en del av dagens anlegg og skal bygges mens sementfabrikken er i full drift. Anlegget er en del av Langskip-prosjektet, myndighetenes satsing på fullskala karbonfangst og -lagring. CO2 som fanges opp fra fabrikken i Brevik skal transporteres til et mottaksanlegg i Øygarden i Vestland fylke. Derfra bærer det ned i dype brønner under havbunnen.

Foto: Sweco

– Dette er bare begynnelse. CO2-fangst er et stort satsingsområde, og flere fangstanlegg er under planlegging, forteller Kjell Ove som styrer byggekontraktene i prosjektet kalt Brevik Carbon Capture Storage Project.

Relevant og attraktiv

Kjell Ove og teamet hans har ansvar for å sikre effektiv drift og holde god kontroll over byggingen av anlegget. Det innebærer ansvar for byggekontrakter, oppfølging av byggherreforskriften, koordinering på byggeplass, oppfølging av økonomi og fremdrift, og kontroll på byggeplass. I tillegg kommer et viktig arbeid med å tilpasse SHA-planer til prosjektet. Prosjektets budsjett, som ligger under Kjell Oves ansvarsområde, beløper seg til rundt 760 millioner kroner.

– Teamet vårt har ansvaret for å følge opp de ulike kontraktene og se til at alt blir gjennomført til rett tid og avtalt kostnad. Å få være med på å realisere et så digert og nyskapende prosjekt, viser at vi har relevant og attraktiv kompetanse i Sweco. For meg som prosjektleder er det en ledelsesoppgave av dimensjoner. Det blir litt som å lede en bedrift, sier Kjell Ove.

Fakta om karbonfangst:
  • Karbonfangst og -lagring er ifølge FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået svært viktig for å nå målet om å begrense oppvarmingen på kloden til to grader.
  • Det meste av energien som benyttes for å fange CO2 ved fabrikken i Brevik, vil dekkes av overskuddsvarme fra sementproduksjonen.
  • Prosjektet i Brevik kan bane vei for nye nasjonale og internasjonale karbonfangstprosjekter.
  • Norcem samarbeider med Aker Carbon Capture (teknologi), Equinor (transport og lagring) og Gassnova (statens CCS-prosjektleder) i karbonfangstprosjektet.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur