Foto: Pixabay
Rigmor Sjaastad Hagen
Publisert: 02.07.2024 

Produserer utslippsfri asfalt: – Gøy å være først ute

I høst åpnet verdens første fabrikk som produserer asfalt med hydrogen som energikilde. Martin T. Holmqvist etterlyser et offentlig initiativ for å gjøre hydrogen mer konkurransedyktig.

– Veidekkes asfaltvirksomhet står for en stor andel av utslippene våre. Skal vi nå klimamålene om 50 prosent reduksjon av CO2-utslipp i Veidekke innen 2030, må vi være med i utviklingen, sier direktør i Veidekke asfalt, Martin T. Holmqvist

Veidekkes egne tall viser at asfaltproduksjonen utgjør rundt 40 prosent av det totale utslippet i verdikjeden fra råvarer til ferdig utlagt asfalt. Det gjør det ekstra virkningsfullt å legge inn støtet der, påpeker Holmqvist. Det er også bakgrunnen for at Veidekke har bygd om deler av en gammel fabrikk i Kristiansund, og etablert verdens første fabrikk for produksjon av asfalt med grønt hydrogen som energikilde. I høst ble det produsert over 3000 tonn utslippsfri asfalt med hydrogen i fabrikken i Kristiansund.

– Er det stas å være først ute?

– Det er selvsagt gøy å være først, men samtidig rart at det ikke har kommet noe før. Men det handler også om at noen må gå foran. Skal det bli et kommersielt marked for grønt hydrogen må noen sette i gang. Slik sett gjør vi en viktig innsats for næringen, sier Holmqvist.

Den store utfordringen ligger i å få tak i det grønne hydrogenet. Det er ikke et stort marked for kjøp og salg, og Veidekke handler flere plasser. Til våren skal Norwegian Hydrogen stå klar like ved Ålesund. De skal levere grønt hydrogen til Kristiansund-fabrikken. At anlegget ligger i samme fylket, er bra for å begrense reiseavstanden. For selve transporten gir Veidekke hodebry.

– Transport av hydrogenet fører til utslipp, og det er begrensninger på hvor mye man kan laste på én bil. Hydrogenet kommer i containere som er spesiallaget for å holde et stort trykk, og tar ikke så stort volum. Jeg etterlyser en satsing fra myndighetene på hydrogen, slik at det blir større marked for kjøpt og salg. Et offentlig initiativ kan gjøre hydrogen til et mer konkurransedyktig alternativ, sier Holmqvist.

Egen miljøasfalt

I fabrikken i Kristiansund varmes steinen opp over åpen flamme, før den blandes med et varmt bindemiddel. I Kristiansund, som ved mange av Veidekkes øvrige fabrikker, blir deler av produksjonen levert med plantebasert bindemiddel. Det kaller Veidekke for miljøasfalt. Bindemiddelet er den andre «klimasynderen» i verdikjeden. Den står også for cirka 40 prosent av utslippene. Transport og utlegging står for resten.

– Vi la vår første strekning med miljøasfalt høsten 2020. Da erstattet vi en del av det fossile bindemiddelet med ikke-fossilt biobindemiddel. Siden da har vi lagt endel slik asfalt for kundene våre som ønsker det. Hvor mye vi klimabesparelse det er snakk om avhenger av massetypen, men vi kan redusere kraftig på den 40-prosenten av CO2 som kommer fra bindemiddelet, sier Holmqvist.

Økende krav til klimatiltak

Martin Holmqvist påpeker at klimatiltakene knyttet til bindemiddel og hydrogenbasert produksjon koster. For Veidekke handler det ikke bare om å nå klimamålene de har satt for seg selv. Mange oppdragsgivere stiller også miljøkrav i sine anbud. Det er stadig økende krav til klimatiltak og det er viktig at hele næringen forstår at elektriske maskiner utgjør en liten del av regnskapet.

– Bindemiddel og miljøvennlig produksjon har høyest prioritet hos oss. Da gyver vi løs på 80 prosent av utslippet i stedet for det som koster mer enn det smaker. Elektriske utleggere og lastebiler koster ekstremt mye. Vi vil heller gjøre produksjonen miljøvennlig enn å bytte til elektriske maskiner nå. Det er ikke bærekraftig å bytte ut en maskinpark som fungerer og som står for så lite av de totale utslippene, sier Holmqvist.

– Kan dere ikke gjøre begge deler?
– Vi ønsker å prioritere ressursene og rette innsatsen dit hvor effekten er suverent størst, så får vi se om det er bærekraftig å kutte også de siste 10-20 prosent av utslippene når vi kommer så langt. Dette når ny maskinpark er klar samtidig som infrastrukturen langs veinettet er etablert, sier Holmqvist.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur