Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 13.11.2023 

En rød tråd

Innen trafikksikring er Norge god på det regulatoriske, men vi trenger større kontrollvirksomhet og konsekvenser ved brudd – hvis vi mener noe med det.

Roy Mevold er administrerende direktør i Ramudden AS. Han har vært hos Ramudden siden 2019, hvor han var regionssjef i Region Øst frem til september 2020. Til Ramudden kom han fra Norsk Gjenvinning og før det var han hos Posten/Bring. Mevold er opprinnelig utdannet diplomøkonom/autorisert regnskapsfører fra BI.

Ramudden er en av Europas største aktører innen rådgivning, produkter og tjenester for midlertidig trafikksikring. Den norske virksomheten har på kort tid opplevd stor vekst, delvis gjennom oppkjøp. De er i dag en ledende aktør innen veisikring i Norge med ambisjon om å bli landsdekkende.

Vi spurte Mevold hvor god Norge er på trafikksikring:

– All statistikken viser jo at Norge har gjort noe riktig, og så tenker jeg at på det regulatoriske så har Norge gode rammer, og så er det litt dårlig kontroll av etterlevelse og gjennomføring, mener Mevold.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Alt i alt så kan vi vel si at vi er gode, men vi er fremdeles langt fra intensjonen i Nullvisjonen.

De fleste vet jo at vi kontinuerlig hadde nedgang i statistikken fra tidlig 70-tall og frem til i dag, med unntak av fjoråret, da. Men det handler jo om hardt skadde og liv, så vi kan vel forsåvidt aldri bli god nok.

En lang liste

– Hvordan mener du trafikksikringsarbeidet bør gjøres fremover?

– Hvor god tid har du? spør Mevold.

– Trafikksikkerhet er jo sammensatt og det er flere grensesnitt og mange aktører, påpeker han.

For det første mener Mevold vi må ha fortsatt fokus på det holdningsskapende arbeidet. Han har også en hjertesak:

– Vi må ha større kontrollvirksomhet av det regulatoriske, og vi må også ha konsekvenser ved brudd, hvis vi mener noe med det, understreker han.

– Så er det å fortsette bygging av ny og sikrere vei. Og så synes vi som er i bransjen at opprustningen av infrastrukturen går for sakte, enten det er bygging av vei eller det er etterslepet på vedlikehold.

Topografien i Norge med bratte fjell og heng og hyppige værskifter gjør at man får utfordringer også med masser som ligger inntil vei, som flytter på seg. Så det er klart, det er mange ting her som gjør at man burde hatt mye mer fart i både utbygging og etterslepet på vedlikehold, legger han til.

Mevold ønsker også større fokus på fagopplæring som retter seg mot trafikksikkerhet, både innen bygg og anlegg men også innen transport og sjåføropplæring generelt.

– Og så er vi jo en fersk bransje, forsåvidt. I forhold til trafikkregulerende arbeid må vi også få opp fagplanen og kompetansekrav i kombinasjon med andre løsninger som for eksempel lærlingeordningen og krav til fagarbeidere.

Og så synes vi når vi er ute på veien at fysiske barrierer er det som på mange måter gir den største sikkerheten, men i kombinajon med innovative og digitale løsninger så tenker vi at bruken av det må økes, fortsetter han.

– Og så må vi utfordre eksisterende regelverk. Og regelverket må ta opp i seg det som etter hvert ligger i digitale løsninger og fartsreduserende tiltak, mener Mevold, som synes dette går noe tregt og at håndbøkene i noen tilfeller begrenser både uttesting og implementering av nye produkter og digitale løsninger.

Trumfer sikkerhet

– Ja, vil du si litt om innovative løsninger, nye metoder, digitalisering og bærekraft?

– Veldig ofte ser vi at nye løsninger og digitalisering gir økt bærekraft, og bedrer fotavtrykket på miljøet med redusert ferdsel på vei [og] risikoreduksjon, sier Mevold, for eksempel ved at digitale løsninger muliggjør styring og kontroll med trafikkavvikling uten at man må være fysisk til stede.

Og i Trøndelag deltar Ramudden i et EU-finansiert prosjekt der man tester sensorteknologi langs vei som kommuniserer trafikkinformasjon til kjøretøy, slik at man for eksempel blir advart når man nærmer seg en arbeidssone.

– En del av vår virksomhet er å leie ut utstyr, og det i seg selv er jo en bærekraftig løsning istedenfor at alle skal kjøpe nytt utstyr, tilføyer han.

– Hva opplever dere at entreprenører og prosjektledere ønsker?

– Vi opplever at de fleste har sterkt fokus på trafikksikkerhet, og vi ser i større og større grad at ofte ønsker de en kompetent og faglig totalleverandør som underentreprenør. Og det er jo i seg selv en styrking av faget.

Men vi har fremdeles flere eksempler på at når det kommer til trafikksikkerhet, så blir det ofte trumfet både av økonomi og trafikkavviklingsbildet, da. Dessverre.

– Hvor ser du potensial for forbedring?

– Ofte har vi flere entreprenører som er involvert og regulerer trafikken på samme veistrekning. Og det er klart at en overordnet samhandling om varslingsplaner på de arbeidsområdene som regulerer trafikken på samme veistrekning, der ligger det et ubenyttet potensial – som ett eksempel.

Og det handler om at man på mange måter på tvers av geografi og veimyndigheter blir mer unison i gjennomføring og håndtering av dette. For praksisen rundt omkring, den varierer, fortsetter Mevold.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Statens vegvesen er blant de beste. Men jo lavere nivå du kommer på veimyndighetsnivå, jo større variasjoner får du også. Vi har jo tre veimyndigheter vi må forholde oss til.

Mange stygge episoder

Mevold ønsker også å rette en stor takk til alle som bidrar til trafikksikkerheten hver dag.

– Spesielt til de som er ute på veien som står utsatt til og tar risikoen hver bidige dag for at andre skal komme trygt hjem.

Vi registrerer mye avvik rettet mot egne ansatte som viser at toletransebildet i trafikken ikke er spesielt høyt. Vi har mange stygge episoder som er helt uakseptable, forteller han.

Iblant er inntrykket at trafikantene ønsker vedlikehold, men mangler respekt for at noen faktisk må gjøre tiltak på veiene. Mevold forteller om tilfeller der trafikkdirigenter blir kalt stygge ting og spyttet på, men også tilfeller der folk har kjørt på dem med vilje.

– Det er mange slike episoder der ute, sier han, pluss at det har vært en økning i hendelser etter innføringen av autonome kjøretøy.

– Det kan i noen tilfeller være utfordrende, for de bilene er ikke så smarte som vi skal ha det til.

Lever ikke av vekst alene

– Ramudden har hatt stor vekst. Hva har du som fokus og hva ønsker du å oppnå i rollen som administrerende direktør?

– Vi har tonet ned fokuset på vekst, for vi kan ikke leve av vekst alene, for det skal være økonomi i det og vi har jo en samfunnsoppgave og, svarer Mevold.

– Og det er klart, veksten må ha solide fundamenter i bunn og vi må ha fokus på hva vi faktisk leverer, understreker han, nemlig sikkerhet.

– Oppdraget er jo ganske tydelig, det er å utgjøre en forskjell, presiserer Mevold, noe som også innebærer å arbeide frem bransjens fokus på sikkerhet, kompetanse og opplæring.

– Så er jo en av mine oppgaver å skape god dialog om det regulatoriske og kontrollen av det, fortsetter han, i tillegg til innovasjon og digitale løsninger.

– Disse skal ikke erstatte noe i dag, men det er mulig å legge flere verktøy i verktøyskassen for å øke sikkerheten og bærekraften.

– Vil du si litt om hva dere satser på videre?

– Satsingen vår handler i hovedsak om de punktene jeg har nevnt foran. Og det å holde en rød tråd i alt vi foretar oss. Min oppgave er å skape motivasjon i organisasjonen også, for å lykkes i utviklingen av selskapet både innenfor kompetanse og fag, samt å bidra positivt til Nullvisjonen.

– Skjer det noe nytt og spennende du vil fortelle om?

Her viser Mevold til oppkjøpet av Veidrift, som er det største i Norge. Med det blir de en totalleverandør som kan ta på seg de aller største prosjektene.

– Så det er jo spennende nok i seg selv, da. Så det er mye jobb med integrasjonsvirksomhet etter oppkjøpet.

Mevold er også begeistret for tariffen de fikk gjennomslag for som ble satt i verk før jul, Tariff nummer 597 for trafikkregulerende arbeider.

Store ting og blinkende lys

– Er det noe spesielt du brenner for, utover hjertesaken du nevnte?

– At Ramudden som et relativt ungt selskap i norsk sammenheng skal sette et positivt fotavtrykk for utviklingen av det vi kaller trafikkregulerende arbeid.

– Hva finner du mest givende og inspirerende i arbeidet?

– Jeg synes jo menneskene alltid er både utfordrende og spennende. Men det er klart, allsidigheten i det vi holder på med – og det er mange grensesnitt som vi arbeider med i traffikkavviklingen – det er myndighetsnivåer, det er entreprenører, egen organisasjon og så videre, er både givende og spennende, og gjør det ganske komplekst, svarer Mevold.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Og så er det jo litt action innimellom. Vi driver jo på med store ting og blinkende lys, så det er jo litt nerdete, men det er det mange i vår bransje som er.

– Er det noen spesielt verdifull erfaring fra karrieren du vil trekke frem?

– Jeg har vært innom mange forskjellige områder både faglig og organisatorisk. Og det har vært nyttig lærdom, i tillegg til den faglige økonomibakgrunnen som jeg har med meg. Den er universal, og den nyter jeg godt av omtrent daglig, forteller Mevold.

– Jeg har vært i alt ifra små gründerbedrifter til store konsern, påpeker han, noe han også har god nytte av i dagens virksomhet.

– For det skal både gründes litt men du skal også bygge for fremtiden.

– Hvordan ser du på fremtiden?

– Etterslepet er ikke noe som forsvinner uansett hvor langt ned i sanden man stikker hodet. Så vil det være litt forskyvning i tid basert på situasjonen rundt oss, da, men det håndteres, slår Mevold fast.

– Og verden de siste årene, den har vært uforutsigbar, og det tror jeg at det er stor fare for at den også vil være fremover. Og da er det viktig å ha en rød tråd i alt vi foretar oss.

Godt å se sjøen igjen

Mevold er opprinnelig fra Andøya, men det begynner å bli en stund siden. I 2013 flyttet han og familien til Sandefjord etter 25 år i Lillestrømområdet.

– Der har vi slått rot, sier han, og for en «gammel» øyværing gjorde det godt komme til sjøen igjen.

Mevold er gift og har en sønn som er flyttet ut og jobber i Oslo.

– Og så har jeg hund og katt. Det er jo en god treningsarena. Du skal ha det samspillet også til å fungere, ler han.

– Blir det noe fritid til overs og hva liker du å gjøre da?

– Arbeid og familie, det legger stort sett beslag på den tiden man har disponibel, sier Mevold.

– Men jeg er egentlig flink til å slappe av. Jeg har en av-og-på knapp som jeg bruker ofte. Den er helt nødvendig når du skal stå i det. Så jeg henter energi ved å slappe av, og det gjøres mest hjemme med familie og dyr, forteller han.

Ellers liker Mevold sommeraktiviteter med båtliv og seiling.

– Og så er det pleie av venner, og jeg har en kone som liker å reise. Så da betyr det at jeg også får se nye steder, som også er givende og interessant.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur