Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 23.04.2021 

Ny konsernsjef brenner for bærekraft

Som ny konsernsjef i Norconsult vil Egil Hogna finne bedre og mer bærekraftige måter å bygge samfunnet på. Her er det viktig å være en pådriver og aktiv spiller i utviklingen.

Egil Hogna ble ny konsernsjef for Norconsult i desember 2020. Hit kom han fra stillingen som konserndirektør for ekstruderte løsninger i Hydro. Tidligere var han konsernsjef i Sapa, etter nesten 12 år i forskjellige lederstillinger hos Yara International. Dit kom han fra Norsk Hydro, hvor han startet i 2002. Karrieren startet han som konsulent i McKinsey & Company. Hogna er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD og Advanced Management Program fra Harvard.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Kan du si litt kort om din nye rolle?

– Jobben min er å tilrettelegge for at selskapet skal få best mulig resultater både når det gjelder økonomi, bærekraft og fornøyde kunder. Det er min jobb å legge forholdene til rette slik at alle kan gjøre en god jobb for kundene, med motiverte medarbeidere som gjør en god jobb og trives med det.

Hva var det ved Norconsult som tiltrakk deg?

– Jeg kjenner Norconsult som en veldig profesjonell organisasjon. Samtidig er Norconsult en organisasjon som jobber med å tegne, planlegge og beregne nær sagt alt innen bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur. Norconsult har stor påvirkning på samfunnet. Det oppfatter jeg som en viktig jobb, ikke minst forskjellen vi kan bidra til ved å jobbe målrettet med bærekraft, svarer Hogna.

– Der har Norconsult en spesiell betydning, nettopp fordi vi kommer inn i prosjektene så tidlig. Vi jobber med byggherre for å definere hvordan en oppgave skal løses. Da har vi påvirkning på hele prosjektet. Det å være med i planleggingsfasen gjør jobben spesielt spennende, synes jeg.

Og hva med kulturen?

– Kulturen i Norconsult er en veldig ordentlig kultur. Det er veldig dedikerte mennesker som gjør alt de kan for å få til de beste løsningene. De har en kjærlighet til faget, og legger mye stolthet i jobben. Folk her jobber mye. Jeg sitter med inntrykk av at folk brenner for det de gjør. Det er en trivelig kultur, svarer Hogna, og et veldig sterkt samhold.

Fossilfri byggeplass

Kan du si litt om Norconsults satsing på samferdsel, og hvordan blir satsingen med deg som konsernsjef?

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har et høyt aktivitetsnivå på samferdsel, som er et område hvor Norconsult har lykkes godt historisk. Det er et område som er i rask utvikling, både når det gjelder bærekraft og teknologi, svarer Hogna, som er opptatt av å realisere mål om fossilfrie byggeplasser og vil bruke teknologisk utvikling for å nå nye bærekraftsmål.

– Vi har god kunnskap på området og det er noe vi tar opp i prosjekter, fortsetter han.

– Det er mye som kan gjøres som ikke alle er klar over. Et enkelt eksempel er å benytte eksisterende infrastruktur på en optimal måte.

Hva ser du frem til å ta fatt på fremover? Noen spesielle utfordringer og muligheter?

– Jobben vår er først og fremst å stadig finne bedre og bærekraftige måter å bygge samfunnet på, svarer Hogna, som inkluderer mangfold og sikkerhet i begrepet bærekraft.

Dessuten har det vært en spesiell situasjon det siste året med korona. Og i år skal det utarbeides strategi for 2022–24.

– Det strategiarbeidet ser jeg frem til. Der vil bærekraft være helt sentralt, understreker han.

– Klimautslipp er en utfordring. Der har bransjen fått ny kunnskap de siste årene. Bevisstheten om karbonfotavtrykket under bygging har økt. Materialvalg og trasévalg er noe som blir veldig viktig fremover. Der har vi en spesielt fin mulighet til å være med og påvirke fordi vi kommer tidlig inn i prosjektene.

Hogna forteller at Norconsult har meldt seg inn i «SAMMEN 2020» for å samarbeide om å utvikle de beste løsningene på lang sikt.

– Mellomstegene som skal ta oss fra der vi er i dag, den praktiske realiseringen mot nullutslipp – et karbonfritt samfunn – der kan vi ikke bare være idealister men må finne gode løsninger som kan implementeres i dag.

Må utfordre byggherre

Hva kan myndighetene gjøre?

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Det er viktig at myndighetene legger til rette på en god måte. Det kan de gjøre både som tydelige innkjøpere ved at de stiller krav om bærekraft i prosjektene sine, gjerne fulgt opp med insentiver og avgifter. Parallelt med insentiver kan de kanalisere midler til de bransjene med størst behov for omstilling for å nå målet om en fremtid uten utslipp.

I store samferdselsprosjekter er myndighetene ofte byggherre, og de må sette tydelige krav og ambisjoner i prosjekter. Samtidig er det vår jobb som rådgivere å utfordre byggherrer slik at de tenker nytt rundt bærekraft. Det er også vår jobb å synliggjøre disse mulighetene overfor byggherre. Vi skal ikke påstå at alt dette er lett.

Det kan være et dilemma mellom bærekraft og pris. Det kan koste mer å modernisere sammenlignet med å bygge nytt. De dilemmaene må vi håndtere. Det er vår jobb å synliggjøre dette, påpeker Hogna.

Uforutsigbarhet er en annen utfordring, ikke minst i forbindelse med koronapandemien.

– Vi er opptatt av forutsigbarhet i nasjonale planer og planleggingen av prosjektene. Det er viktig for å holde kostnadene nede.

Innovasjon

Hvor viktig er innovasjon og teknologisk innovasjonsarbeid?

– Bærekraft dreier seg til syvende og sist om innovasjon. Det å gjøre ting på nye og smartere måter er nøkkelen til bærekraft, svarer Hogna.

– Vi må tenke innovativt rundt materialgjenbruk, og slik bidra til et minimalt karbonfotavtrykk, sier han.

Innovasjon er også viktig innen høyteknologifunksjoner.

– Vi har stort fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. Det bidrar til å lage optimale strukturer. Vi prøver å optimalisere slik at materialbruken blir minst mulig i forhold til styrkekrav, fortsetter Hogna.

Selskapet har et datterselskap som fokuserer på digitalisering; Norconsult Informasjonssystemer – NoIS.

– Der jobber vi for eksempel med digitalisering av prosesser som før var papirbaserte. Vi har også heldigitale samferdselsprosjekter, noe flere og flere byggherrer ønsker, forklarer han.

– Digitalisering gir bærekraft fordi man sparer ressurser.

Ledelse er håndverk

Hvilken erfaring finner du mest relevant for din nye rolle?

– Jeg opplever at den erfaringen jeg har fått i ulike lederstillinger er veldig verdifull, svarer Hogna.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Den drar han nytte av til daglig og erfaringen gjør det enklere både når det gjelder strategi-, personal- og kundeforhold.

Hvordan vil du beskrive din egen lederstil eller -filosofi?

– Ledelse er på mange måter også et håndverk man må lære, svarer Hogna, som har seks lederprinsipper han mener er kjernen i god ledelse:

1) Ambisjon, å sette seg et mål å strekke seg etter. Å feire suksesser og god innsats, men ikke bli selvtilfreds; 2) Ingen klarer å få til noe alene, derfor er teamwork og samarbeid viktig; 3) Åpenhet og transparens er nødvendig for godt samarbeid, samtidig må man bryte ned siloer. De fleste spøkelser forsvinner i dagslys; 4) Tillit betyr å delegere, beslutninger skjer i frontlinjen – de kjenner kundene best. Og alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys; 5) Omtanke er viktig, ikke minst under korona. Pluss å tenke sikkerhet; 6) Å ta ansvar. Å føle ansvar for jobben og det man gjør.

Hva er mest givende i jobben?

– Det er jo når vi får til ting, svarer Hogna.

– Vi er helt avhengig av samarbeid. Når organisasjonen får til noe, så er det fordi vi jobber bra som et team.

Og hva er mest krevende?

– Det jeg oppfatter som mest krevende i min karriere hittil er sikkerhet. Jeg har jobbet i industri tidligere. I industrien er sikkerhet en stor og kontinuerlig utfordring, svarer han.

– Det å oppleve at kollegaer blir skadet eller dør er det verste som skjer. Ved fusjoner er nedbemanning også krevende. Det som hjelper meg gjennom det, er at man hele tiden jobber for å skape et selskap som er sterkest mulig i fremtiden, slik at det blir gode og trygge jobber.

Inspirasjon

Hva inspirerer deg?

– Det er først og fremst menneskene. Jeg tror det er vanskelig å være en god leder om man ikke liker mennesker og lar seg inspirere av dem. Det var grunnen til at jeg valgte denne jobben.

Er det noe du brenner for?

– Menneskene. Og bærekraft. Jeg har barn, etter hvert blir jeg kanskje bestefar. Vi har en felles jobb å gjøre med å sørge for at vi utvikler samfunnet på en bærekraftig måte. Der har jeg og Norconsult et ansvar for å hjelpe kundene våre til å bli mer bærekraftige. Det brenner jeg for.

Er det momenter fra karrieren du ønsker å trekke frem?

– Det er mange ting som har påvirket meg. Jeg tror at selv om det å bytte jobb er utfordrende, er det heller ingenting jeg har lært mer av enn nettopp å bytte jobb eller bransje, og se at jeg kan dra nytte av tidligere erfaring. Min oppfordring til andre er å ikke bli sittende altfor lenge i samme stilling, anbefaler Hogna.

– Det er viktig å ikke stagnere. For meg har det vært viktig å prøve forskjellige jobber og forskjellige selskaper.

Maraton

Hvem er du som privatperson?

– Jeg er jo en gift trebarnspappa. Mine to eldste er flyttet ut. Vi har en igjen som bor hjemme som er 14 år. Det betyr at jeg bruker litt mindre tid på fotballtrening nå enn før. Jeg liker å løpe litt på fritiden, sier Hogna, som forteller at kona også liker å være med på tur.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Løpe litt? Vi hører at du løper maraton?

– Ja. Det har jeg gjort mange ganger, svarer han.

– Jeg drømmer stadig om New York Marathon – det er en ordentlig folkefest – men ikke akkurat nå i koronatider. Det har jeg gjort to ganger, og det var en fantastisk opplevelse begge ganger, slår han fast.

Om vinteren står gjerne hyttetur og ski på programmet.

– Hadde det vært et normalt år så ville jeg si at jeg liker å reise. Men nå har jeg heller begynt å lage mat. Det liker jeg veldig godt.

Dine tanker om fremtiden?

– Jeg tror det kommer til å bli ganske store forandringer, kanskje spesielt på energisiden. Det å ta karbon ut av bakken og spy det ut i atmosfæren, det blir det slutt på. Det vil innebære ganske store endringer for samfunnet.

Dette kommer til å prege hele bygg- og anleggssektoren også. Det er her de store investeringene kommer. Her må vi være pådriver, en aktiv spiller i utviklingen, heller enn en som blir dratt med, understreker han.

– Jeg tror de bedriftene som ikke aktivt tar del i den utviklingen, de vil det gå dårlig med. Vi i Norconsult gjør allerede en bra jobb, og vi må jobbe for å fortsatt være i tet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur