Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 16.02.2021 

Optimist i utfordrerposisjon

Arild Moe bringer med seg lang erfaring og kompetanse til NRC Group Norge. Her ser han frem til lønnsom vekst, å finne de rette prosjektene, forvalte en sunn og god kultur og styrke sikkerheten.

9. November 2020 ble Arild Ingar Moe ny daglig leder for NRC Group Norge. Dit kom han fra AF Gruppen, hvor han startet i 1990 og tilbrakte de siste 11 årene i konsernledelsen. Vi spurte Moe hva som gjør NRC Group til et attraktivt selskap for ham:

– Det er et-par ting som treffer meg ganske bra. NRC Group Norge er meget godt posisjonert i markedet. For det første, anleggsbransjen har hatt veldig vekst i markedet. Nå er det store planer både for jernbane og vei, en veldig akselerasjon, svarer Moe.

– Vi har hatt veldig god utvikling. Fra politisk hold har det historisk vært store planer for infrastrukturutbygging i Norge. Imidlertid har det de siste årene vært vesentlig større investeringsvilje og ikke minst politisk enighet som har ført til at prosjektene gjennomføres. Det passer veldig godt i forhold til strategien vår.

Hva er dine ambisjoner for selskapet?

– Mine ambisjoner er som de være: å få til god posisjon i markedet, en posisjon som er attraktiv både for kunder, leverandører, ansatte og NRC Group. Selskapet har en god størrelse, men det er absolutt muligheter for å vokse. Den veksten vi må ha, den må være lønnsom.

NRC Group har en spesielt sterk posisjon innenfor jernbanetekniske og miljørettede prosjekter med mange dyktige fagarbeidere. Vår posisjon innenfor anleggsmarkedet er også sterk og spesielt når vi bruker denne kompetanse inn mot tverrfaglige prosjekter der alle våre fagmiljøer etterspørres.

Min rolle er å lede den norske virksomheten i NRC Group. Vi har tre divisjoner: anlegg, bane og miljø, og så har vi jo en sentral stab som skal støtte den virksomheten. Vi er en prosjektindustri, både ledere og stab må støtte opp så vi kan prestere på en god måte.

Vilje til å konkurrere

Hvilke utfordringer og muligheter ser du frem til å ta fatt på?

– Markedet er stort. Det er også stor konkurranse.

Det å velge det rette prosjektet for NRC Group Norge vil være det som er viktigst, å finne de gode prosjektene som passer oss. Da må de passe vår spisskompetanse innenfor jernbaneteknikk, anlegg og miljø.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Det er et poeng for oss å finne multidisiplinære prosjekter som passer vår leveranse. Poenget mitt er at det er mange prosjekter man kan konkurrere om. Vi må finne de prosjektene der vi er sterke og kan levere det kundene ønsker. Vi har stor konkurransekraft og ikke minst vilje til å konkurrere.

Det vi må gjøre er å strukturere prosessene våre slik at vi får prosjektene til å være så selvstendige som mulig – det er der verdiskapingen skjer. Både ledelse og stab må støtte løpende drift og samtidig jobbe strategisk med mulighetene i markedet og sånn sett ligge litt foran.

Lys fremtid

Hva ser du som bransjens største utfordringer og muligheter?

– Det som er viktig er at myndighetene bevilger penger til prosjekter så man holder jevnt og godt aktivitetsnivå. Skulle man få lavere aktivitet i perioder, da vil bransjen miste kapasitet og kompetanse. Nå ser vi at det er store ambisjoner i NTP som er lovende for fremtiden. Så har staten og kommunene vist de siste årene at de ikke bare har planer – de investerer også penger, svarer Moe, som ser for seg en lys fremtid for bransjen.

– Samspillsmodellene som flere av de offentlige kundene har tatt i bruk er noe vi tror på, og er positive tiltak for å gjennomføre de beste prosjektene, fortsetter Moe, som tror på bedre løsninger når partene jobber tettere sammen.

– Det er noe Nye Veier startet med, og vi ser at Statens vegvesen og Bane NOR følger opp. Det gleder oss. Staten – myndighetene – skal ha mer infrastruktur for pengene. Det er fullt mulig, det har man også bevist i enkelte prosjekter.

Hva skal til for å lykkes i bransjen?

– Man må ha dyktige mennesker, ansatte som er motivert og mennesker som liker å jobbe sammen. For vår bransje er det viktig at vi har personer som jobber på lag og har felles målsetting. Har man kompetanse, samarbeidsvilje og god forståelse for hva kundene ønsker, så har man det rette utgangspunktet.

Er det noe du brenner spesielt for i jobben?

– Det som er viktig for meg er at det må være trivsel og at de ansatte har rom for å utøve oppgavene sine. Når vi får rom og tillit så gjør vi en bedre jobb. Det gjelder jo alle. Så er det veldig viktig for meg at vi er lønnsomme. Det gir oss arbeidsro og øker trivselen. Videre er det viktig for meg at vi jobber med stort fokus på sikkerhet slik at vi unngår skader. Skader er veldig forstyrrende for en organisasjon. Alle skal komme trygt hjem fra jobb.

Felles kultur stimulerer

Hvis du kunne fått ett ønske oppfylt når det gjelder bransjen, hva ville det være?

– At det blir stabil og høy aktivitet og at bransjen stadig gjennomfører bedre prosjekter.

Det er mitt ønske at politikerne ser nødvendigheten av å holde kontinuitet i anleggsbransjen, at de bevilger midler, understreker Moe, slik at bransjen kan opprettholde kompetanse og levedyktighet.

Hva slags erfaring, lærdom og egenskaper ser du for deg at du vil dra nytte av i den nye rollen?

– Det med erfaring er jo nyttig. Jeg tror også ydmykhet samt nysgjerrighet på det selskapet man kommer til er viktig. Samtidig kommer jeg til å bruke min erfaring, jeg har en stor verktøykasse etter 30 år i AF Gruppen. Jeg håper at jeg kan bruke det for å utvikle NRC Group Norge på en positiv måte.

Jeg tror det jeg personlig har lært mest av er prosjektene jeg var med på i starten i AF hvor jeg jobbet innenfor landbasert offshoreindustri, med store anlegg innenfor olje og gass på Vestlandet.

Videre er det fint å ha med seg gode verdier og erfaring fra en prestasjonskultur. NRC Group har også en sunn og god kultur, den er viktig å forvalte på en god måte.

En felles kultur er egentlig energistimulerende. Det er viktig med felles kultur, da kommer man raskere frem mot målet.

«Som leder er jeg meg selv»

Hva var bakgrunnen for utdannelse og karrierevalg?

– Det å velge ingeniørretning, det var jeg ganske tydelig på. Det at jeg skulle havne innenfor Bygg og anlegg var ikke det jeg tenkte. Jeg begynte innenfor data og IT. Jeg fant ut ganske fort ut at det var ikke noe for meg, sier Moe, som raskt byttet til Bygg og anlegg.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Det å bygge, det å se tydelige resultater av den jobben man gjør, det er egentlig noe som trigger meg. At jeg skiftet fra IT/data til Bygg og anlegg var riktig for meg.

Utenom ingeniørutdannelsen tok jeg befalsutdannelse og hadde to år i militæret; noe som var veldig lærerikt.

Hva er din lederstil?

– Å gi rom og mulighet for mine ledere – igjen – det er veldig viktig for meg. Som leder er jeg lyttende, jeg trenger ikke vinne enhver diskusjon. Kollektivet lytter jeg til, men når beslutningen er tatt krever jeg 100 % lojalitet. Jeg har hele tiden fokus på hva som er til det beste for hele selskapet, svarer Moe, som understreker viktigheten av å ha fokus på menneskene, men samtidig gjøre beslutninger som er til det beste for selskapet.

– Jeg tror på at ansatte motiveres av at vi hele tiden gjør det som er til det beste for selskapet.

Hvis man prøver å spille en annen enn den man er, eller prøver å kopiere, så blir man ikke noen god leder. Men det er også en sannhet at gjennom 30 år i bransjen så har jeg møtt mennesker som har inspirert meg, forteller han, og viser til at det er mange han har lært mye av, spesielt gründerne i AF Gruppen.

– Men som leder er jeg meg selv og bruker det jeg tror på.

«Fuel»

Hva inspirerer og motiverer deg?

– Det er jo mye. Jeg blir jo veldig inspirert når vi lykkes og presterer, det synes jeg er veldig gøy. Da får man en bekreftelse på at man har hatt grundighet i forberedelsene og at man har trent godt over tid.

Det motiverer meg veldig når jeg ser et spennende prosjekt og tenker at dette må være passende for NRC Group Norge, det er fuel. Når man sitter i en organisasjon og jobber knallhardt for å få kontrakter og dagen kommer og vi får en bestilling, så opplever organisasjonen en felles glede.

Hvordan utvikler du deg profesjonelt?

– Jeg har tro på at man lærer fortløpende. Jeg har vel hele tiden kjent på at jeg aldri føler meg utlært. Jeg er nysgjerrig på og motiveres av det vi kan forbedre. Det er veldig viktig for meg som person.

Man skal selvfølgelig slå seg på brystet når noe går godt, men det er viktig å ta tak i det som ikke går godt. Det er viktig for selskapet når vi skal prestere over tid.

Hvordan motiverer du dine medarbeidere?

– Det er viktig at jeg ser mine kollegaer. De skal oppleve at jeg har en tilstedeværelse for dem. Innlevelsen skal være ekte og naturlig. Jeg er veldig nysgjerrig på mine kollegaer og jeg håper virkelig at de opplever at jeg bryr meg. Og de må føle seg sett og hørt. Da tror jeg også at de tåler diskusjoner der man er uenig.

Hvordan får du dine beste idéer?

– Jeg får gode ideer gjennom inntrykk jeg får i hverdagen, gjennom å diskutere med kollegaer. Jeg tror jeg har bra analytisk tilnærming.

Jeg er flink til å legge fra meg jobben privat, men det kan ofte komme gode idéer og muligheter på fritiden og i ferier.

Trives i utfordrerposisjon

Ja, hvordan balanserer du jobb og privatliv?

– Jeg tror jeg klarer å balansere jobb og privat bra, du burde kanskje spurt de hjemme. Jeg skal nok innrømme at opp igjennom årene har tyngdepunktet gjerne vært jobb. Men jeg har også prioritert privatlivet, ungene og familien. Kanskje er det andre ting jeg også kunne brukt tiden på, men det har vært mitt valg å bruke det meste av tiden på familien og jobben, svarer Moe, som er fra Oslo og bosatt i området.

Hva med fritidsaktiviteter?

– Jeg er glad i fysisk aktivitet og å være i bevegelse.

Tidligere gikk jeg mye på ski, på tur og syklet mye og var forholdsvis aktiv i turrenn og sykkelritt. Nå blir det mer mosjon. Jeg liker godt å komme på hytta, å gå på ski er trykkavlastning i hverdagen.

Hva med familie?

– Vi har tre barn: en gutt på 26, en jente på 21 og en gutt på 15, svarer han.

To bor hjemme mens eldstemann er flyttet ut.

Hvordan ser du på fremtiden?

– Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden. Som sagt ser jeg for meg et høyt aktivitetsnivå i bransjen i årene som kommer. NRC Group Norge har tatt store steg men det er mange flere steg å ta for å utvikle selskapet lønnsomt og sikkert. Vi er i en utfordrersituasjon og det trives jeg godt med. Jeg ser frem til å ta del i den jobben.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur