Vi spurte konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR hvilke større prosjekter de har på trappene.
Emner
Publisert
04.08.2019

Prosjektstatus Bane NOR

Vi spurte konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR hvilke større prosjekter de har på trappene.

– Det er mange prosjekter på trappene. Bane NOR skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor innen 2034. Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Planleggingen og utbyggingen av InterCity-strekningene skjer i flere trinn, «innenfra og ut». Det vil si at strekningene nærmest Oslo i hovedsak bygges ut først. Hensikten er å gi flest mulig reisende et bedre togtilbud så raskt som mulig. Samtidig får alle reisende på strekningen nytte av den kortere reisetiden etter hvert som strekningene bygges ut.

– Bygging av dobbeltspor fra Venjar på Gardermobanen, gjennom Eidsvoll og til Langset på Dovrebanen er nettopp kommet i gang. Det skal etter planen tas i bruk i 2022 til Eidsvoll og 2023 til Langset der det møter dobbeltsporparsellen som sto ferdig i 2016. Prosjektet gir dermed sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Kleverud på Dovrebanen langs Mjøsa. Det gir kortere reisetid og færre forsinkelser. Fra Kleverud skal det bygges videre til Hamar (Åkersvika). Det prosjektet starter om ikke lenge og skal etter planen stå ferdig i 2026, gi kortere reisetid og flere avganger. Målsettingen er 55 minutter fra Oslo til Hamar og halvtimesfrekvenser.

– På Vestfoldbanen har reisetiden allerede gått betydelig ned. Farriseidet-Porsgrunn åpnet for trafikk 24. september 2018 og Holm-Nykirke ble tatt i bruk 28. november 2016. To nye prosjekter er klare for byggestart i 2019. Det er Drammen-Kobbervikdalen, som er planlagt ferdig i 2025 og Nykirke-Barkåker som er planlagt ferdig i 2024. Når disse parsellene er ferdig bygget ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre flere tog i timen på Vestfoldbanen. Vi skal også utvide Drammen stasjon og etablere dobbeltspor til Gulskogen stasjon for å sikre nok kapasitet til flere avganger.

– På Østfoldbanen er bygging av ny jernbane gjennom Moss i startfasen og flere strekninger under planlegging. Når Follobanen står ferdig i 2022 vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. En annen viktig effekt av Follobanen er at Østfoldbanen mellom Ski og Oslo, som har svært mange reisende, blir frigjort til lokaltog. Nye Moss stasjon tas etter planen i bruk desember 2024. Nytt dobbeltspor videre til Fredrikstad og Sarpsborg skal etter planen stå ferdig i 2029. Det gir kortere reisetid og mulighet for flere avganger. Det bygges seks nye stasjoner på strekningen: Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

– Ringeriksbanen: Byggestart er planlagt til 2021. Prosjektet inkluderer også bygging av 24 kilometer motorveg. Etter planen er Ringeriksbanen klar til bruk i 2029. Banen gir 20 minutters reisetid mellom Hønefoss og Sandvika og korter inn reisetiden med tog på Bergensbanen med nesten en hel time.

– Hva er status på Follobanen?

– Utbyggingen er nå 72 % ferdigstilt mot prosjektmål på 79 %. Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017. Dette medførte at Bane NOR besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018. Bane NOR tok umiddelbart hånd om sikkerhetskritisk arbeid, før nye kontrakter ble lyst ut og signert. Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Åpning av Follobanen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur