Susanne Caroline Sandanger vinner prisen for årets «Sustainable Driver», og har vært delaktig i å vinne prosjekter med en tydelig bærekraftsprofil lenge før lanseringen av Rambølls nye virksomhetsstrategi – «Partner for bærekraftig endring». Foto: Melisa Fajkovic
Publisert: 02.05.2023 

Rambølls norske bærekraftsprofil tildelt global pris

Blant mer enn 17000 ansatte fordelt på 300 kontorer spredt over hele verden, har Rambøll Norges miljørådgiver og bærekraftsleder Susanne Caroline Sandanger fått virksomhetens globale og prestisjetunge pris for årets «Sustainability Driver».

Sandanger har i jobben sin som miljørådgiver, tatt en rolle som et faglig lokomotiv når det gjelder bærekraft, og vært et eksempel for både kollegaer og samarbeidspartnere. Hun har banet vei for bærekraftige løsninger i transportprosjekter, lenge før bærekraft ble en naturlig del av kundenes bestilling.

Sentral for noen av Rambølls største kunder

Rambøll har de siste tolv årene arrangert den interne Rambøll Awards som en årlig global feiring av kolleger som har vist enestående innsats gjennom året. Susanne Caroline Sandanger er årets vinner i kategorien «Sustainability Driver», og har vært delaktig i å vinne prosjekter med en tydelig bærekraftsprofil lenge før lanseringen av Rambølls nye virksomhetsstrategi – «Partner for bærekraftig endring». Hun er den foretrukne bærekraftsrådgiveren for flere innflytelsesrike kunder i Norge innen transportsektoren, som Bane NOR og Statens vegvesen, ved å støtte dem i deres arbeid med å realisere egne bærekraftsstrategier og mål.

De tre dimensjonene i bærekraft

Susanne har i prosjektet «E39 Bokn–Bømlafjorden» for Statens vegvesen videreutviklet Rambøll-verktøyet ”Sustainability Rose - bærekraftsrosen” i samarbeid med oppdragsgiver til å bli et pålitelig måleinstrument for å kvantifisere og visualisere bærekraftig påvirkning i alle dimensjoner.

– Når vi snakker om bærekraft kan vi ikke bare se på hva som fokuseres på i samfunnet, men jeg mener at vi skal gå tilbake til den definisjonen av bærekraftig utvikling som ble gitt av verdenskommisjonen for miljø og utvikling helt tilbake i 1987. Den sier at en bærekraftig utvikling er en utvikling som fremmer dagens behov uten å ødelegge for kommende generasjoner. I det ligger det at vi har tre dimensjoner av bærekraft, forteller hun.

Verktøyet «Bærekraftrosen» benyttes til å visualisere påvirkningen på de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det hjelper oss å balansere fordeler og ulemper for ulike traséløsninger. På den måten sikrer en at hensynet til en dimensjon ikke har for stor negativ effekt på en annen.

– Bærekraftrosen hjelper oss å finne tiltaksbehov som bidrar til bærekraftig utvikling, og samtidig vurdere om tiltaket vil medføre negative konsekvenser for et annet tema, sier hun.

Bærekraft er ikke pynten på kaken

Susanne er i sin arbeidshverdag opptatt av å tydeliggjøre hva bærekraft gir av verdi for Rambølls kunder. At bærekraft er noe mer enn en kostnad eller flotte løsninger, men at det det handler om balansen med å finne de gode løsningene og sørge for at kundene klarer å trekke sin egen bærekraftstrategi ned på prosjektene hvor de har størst påvirkning.

–Vi må få fram en felles forståelse av hva bærekraft er, at det ikke er kirsebæret på kaka. I Rambøll jobber vi med dette hele tiden, og har gjort det alle år.

Bærekraft er også håndtering av dilemmaer

Susanne Caroline Sandanger, beskriver bærekraftarbeidet som dilemmahåndtering:

– Velger man å ta hensyn til et tema, går det mest sannsynlig ut over et annet. Se eksempel for deg å sette opp et veldig klimavennlig bygg, men hvis det bygget står midt i ingensteds, og du i tillegg må anlegge veier for å komme dit fordi alle må kjøre bil for å komme dit. Da er ikke det bygget bærekraftig selv om det er veldig klimavennlig. Bærekraftige prosjekter handler i stor grad om å lete etter hvor vi får til det beste prosjektet innenfor de rammene vi har. Hvor får vi mest mulig ut av pengene, og uten at det eksempelvis har for store konsekvenser for miljø, natur og menneskene som bor der, forteller Susanne.

– Jeg er så stolt av Susanne og denne anerkjennelsen av hennes arbeid. Det er så mange som roser Susanne for hennes faglige tyngde, samarbeidsevne og integritet, måten hun avdekker utfordringer og hvordan hun baner vei for muligheter og løsninger i samarbeid med oppdragsgiver. Jeg vil gå så langt som å si at hun har vært med å påvirke hvordan Rambøll som virksomhet jobber med bærekraft, sier direktør for Rambøll Miljø i Norge, Vibeke Riis.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur