Det første godstoget kjører over Randklev bru etter gjenåpningen. Foto: Eivind Hamre/Bane NOR
Publisert: 21.05.2024 

Randklev bru er åpnet for togtrafikk

Randklev bru åpnet for trafikk igjen i dag etter at den ble ødelagt under uværet Hans i fjor. Nå kan endelig person- og godstogene kjøre som normalt igjen på hele Dovrebanen.

Siden Randklev bru ble ødelagt under uværet Hans i fjor, har det pågått intensivt arbeid for å få bruen opp igjen. Mandag kveld kunne vi ønske det første godstoget over før persontogene følger på tirsdag morgen.

– Dette er en dag mange har ventet på. Endelig kan vi åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Dovrebanen er en viktig strekning for både gods- og persontrafikk.

– Dovrebanen er samfunnskritisk viktig fordi strekningen har kapasitet til å frakte store volum mat og andre nødvendige varer effektivt mellom Østlandet og Midt-Norge. Tog er også det mest klimavennlige og trafikksikre transportalternativet for både personer og gods, sier Eriksen.

Den nye bruen tåler mer ekstremvær

Det var i august 2023 at ekstremværet «Hans» herjet Gudbrandsdalen. Ekstremværet førte til jordskred, flom og oversvømmelser flere steder i landet, og elven Gudbrandsdalslågen gikk over sine bredder. De store vannmengdene i elven førte til at et av brufundamentene til Randklev bru veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elven.

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane NOR bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet.

– Vi har jobbet intensivt med å gjenåpne bruforbindelsen så raskt som mulig. Dette prosjektet har hatt høyeste prioritet hos oss, sier Eriksen.

Stopp, se og lytt ved usikrede planoverganger

Når togene igjen går over Randklev bru, vil det bli noen forandringer i togtrafikken, også andre steder i landet. Det blir mer trafikk på Dovrebanen, Raumabanen får tilbake godstrafikken, og trafikken på Rørosbanen går tilbake til slik den var før.

Det er flere usikrede planoverganger på Dovrebanen. Arbeidstog og godstog står ikke i rutetabellen. Husk derfor at det alltid kan komme et tog, og at det er viktig å alltid stoppe, se og lytte før du krysser en planovergang.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur