Modellen visualiserer både informasjon om grunnforhold og valgt fundamentering og kan oppdateres kontinuerlig. Illustrasjon: NGI
Publisert
10.08.2020

Reduserer usikkerheten ved dårlige grunnforhold

Risiko og manglende kunnskap rundt grunnforhold er en gjenganger i prosjekter, og kan være en medvirkende årsak til at store bygge- og anleggsprosjekter får økonomiske overskridelser når det viser seg at grunnforholdene ikke var helt som forutsatt. Ny teknologi bidrar nå til at det blir enklere å redusere og kommunisere denne usikkerheten.

NGI og Geovita har nå sammen definert en ny arbeidsflyt for 3D-modellering av grunnforhold og geokonstruksjoner gjennom alle faser av bygge- og infrastrukturprosjekter, fra tidligfase, prosjektering, utførelse og ferdigstillelse.

Den nyutviklede modelleringen kan redusere kostnader i prosjektene fordi man på et tidlig stadium kan kommunisere rundt premissene for hva som må gjøres i bakken med hensyn til grunnarbeider og valg av fundamentering.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur