Raghav Gogia og Kjersti Rustad har vært sentrale i utarbeidelsen av rapporten om fornybarnæringene. Foto: Multiconsult
Publisert: 29.11.2023 

Rekordhøy omsetning i den norske fornybarnæringen

2022 var nok et rekordår med 70 milliarder kroner i omsetning for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, viser en fersk rapport fra Multiconsult. Økt aktivitet innenfor havbasert vindkraft har størst omsetningsvekst, etterfulgt av solkraft, mens omsetningen i landbasert vindkraft fortsatte å gå ned. Den kraftigste veksten i omsetning skjer internasjonalt, og rapporten viser at både omsetning og sysselsetting i den norske fornybarnæringen har økt med 6 prosent det foregående året.

På oppdrag for Olje- og Energidepartementet har Multiconsult kartlagt aktiviteten i den norske fornybarnæringen i 2022. Dette er femte året på rad Multiconsult utarbeider rapporten, hvor formålet er å kartlegge omsetning og sysselsetting i de norskbaserte næringene for fornybar energi, og hydrogen, og tilknyttet aktivitet i 2022, med fokus på leverandørindustrien. Med leverandørindustrien menes her utstyr, utbygging, rådgivning og annet.

– Tall for 2022 viser at den norskbaserte fornybarnæringen har flere ben å stå på, med etablerte leverandørindustrier innen alle de store fornybarteknologiene. Dermed forsetter trenden med vekst som vi har sett siden 2018, med kontinuerlig vekst i flere sektorer, sier Raghav Gogia, oppdragsleder i Multiconsult.

Kartleggingen av fornybarnæringen viser at norske aktører bruker de store mulighetene som finnes i de internasjonale markedene. De norske aktørene besitter kompetanse fra blant annet offshore, maritim og andre næringer som er ettertraktet i den globale grønne energiomstillingen.

Eksport- og utenlandsomsetningen øker mer enn hjemmemarkedet
Samlet omsetning for den norskbaserte fornybarnæringen var på 70,1 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent fra 2021. Havvind er fortsatt den største sektoren målt etter omsetning, med om lag halvparten av fornybaromsetningen i Norge i 2022.

Den totale omsetningen innen solkraft rundet for første gang et tosifret milliardbeløp, med vekst i både nasjonale og internasjonale markeder, slik at sektoren i år er den nest største i kartleggingen. Utstyrsleveranse og utbyggingssegmentet har drevet veksten både i havvind- og solkraftnæringen det siste året.

Innenlandsk omsetning holdt seg stabilt i 2022, mens eksportomsetning og utenlandsomsetningen har økt til med respektive 9 prosent og 13 prosent til henholdsvis 18,6 milliarder og 23,8 milliarder kroner. Kartlegging viser følgelig at internasjonale markeder stadig er viktigere for norske fornybaraktører.

Havvind er ventet å drive veksten også i årene fremover
Havvind vil trolig fortsette å være den største driveren i den norske fornybarnæringen de neste årene. Takten på utviklingen i Norge og hvilken rolle norske aktører kan ta særlig innen flytende havvind vil nok påvirke hvor stor og rask veksten kan bli framover. Aktørene selv savner et forutsigbart hjemmemarked.

– Studien viser at den norske leverandørindustrien har en sterk utgangsposisjon innen havvind, men står overfor utfordringer med manglende hjemmemarked. For å utnytte mulighetene i havvindindustrien må norske leverandører arbeide aktivt med å bygge kompetanse både nasjonalt og internasjonalt, etablere internasjonale samarbeid, og være tilpasningsdyktige. Regjeringen og bransjeorganisasjoner spiller her en viktig rolle i å støtte og videreutvikle verdikjeden gjennom rammebetingelser, støtteordninger og tiltak som kan fremme vekst og konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt, utdyper Gogia.

Sektor Total omsetning
(mrd. NOK)
Sysselsetting
i Norge
(antall årsverk)
Havbasert vindkraft 34,4 4 797
Solenergi 11,0 2 364
Vannkraft 10,4 7 973
Landbasert vindkraft 10,3 2 264
Bioenergi 4,0 892
Totalt 70,1 18 290
Hydrogen 2,1 962
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur