Foto: Yngve Olsen for Samferdsel & Infrastruktur
Rita Tvede Bartolomei
Publisert: 31.08.2022 

Riksveibruene trenger omfattende tiltak fremover

Divisjonsdirektør i Statens vegvesen, Bjørn Snorre Laksforsmo, sier at norske riksveibruer ikke er farlige å ferdes på. Men bekrefter at de trenger omfattende opprustning.

– Statens vegvesen er glad for engasjementet rundt vedlikehold av bruer, men det er ikke farlig å ferdes på noen av riksveibruene. Likevel er det behov for omfattende tiltak i årene som kommer, for å unngå at bruer må stenge helt eller delvis, eller at forfallet kommer så langt at det ikke lenger er mulig å reparere, sier Laksforsmo.

Et stort vedlikeholdsetterslep

Han sier at Statens vegvesen ikke har en samlet oversikt over hva det vil koste å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet på bru, men at det uansett er snakk om flere milliarder.

– I Nasjonal transportplan er det lagt opp til å bruke 1,5 milliarder kroner til mindre investeringstiltak på 30 brukonstruksjoner hvor det er behov for utbedring og/eller nybygging. I tillegg kommer løpende vedlikehold av bruene, som for eksempel å skifte brufuger, vindpølser, lyspærer eller bolter på rekkverk, tilføyer han.

Brutus er et viktig verktøy

Statens vegvesens brudatabase (Brutus) gir detaljert kunnskap om tilstanden på alle bruer de forvalter.

– Brudatabasen gir oss et godt grunnlag for å prioritere, slik at vi kan sette inn riktig tiltak til rett tid. Alle bruene inspiseres jevnlig, vanligvis hvert år. De mer omfattende hovedinspeksjonene skjer hvert femte år. I tillegg kommer inspeksjonene som gjøres av driftsentreprenørene hver uke, sier divisjonsdirektøren.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur