Foto: Skanska
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
05.01.2021

Rv 3/25: - En solskinnshistorie

30. juli åpnet den nye riksveien mellom Løten og Elverum. Prosjektet ble ferdigstilt tre måneder før tiden, og ble 1,5 milliarder kroner billigere enn beregnet.

– Vi forberedte oss godt, og planla skikkelig. Det er den korte og litt forenklede grunnen til at vi ble ferdig så fort, forteller prosjektdirektør Ketil Sand hos Skanska.

– Vi har hatt en rekordrask byggetid, istemmer prosjektleder Taale Stensbye hos Statens vegvesen.

Opprinnelig regnet de med en byggetid på 29 måneder for 16 km 4-felt og 10 km 2-felt med midtdeler. Prislappen ble beregnet til 5,5 milliarder kroner.

– Det ville jo vært rekordraskt i seg selv. Dette er landets største veikontrakt, gjennom alle tider. Da er det gøy at ingenting gikk galt. Vi har bygget som planlagt, og det ble gjort med Skanska på 26 måneder. Vi har også spart 1,5 milliarder kroner, konstaterer Stensbye.

Ikke hindret av pandemien

Arbeidet ble avsluttet midt i pandemien, som stengte ned store deler av det norske samfunnet denne våren. Ketil Sand mener pandemien berørte prosjektet kun i mindre grad.

Foto: Statens vegvesen

– Det var aldri snakk om å innføre noen kommunale restriksjoner, heldigvis. Vi hadde også en ganske lav andel pendlere fra utlandet. Litt improvisasjon ble det, blant annet med alternativ transport fra Kina. Det løste seg imidlertid veldig bra. Vi la også om en del ting, som for eksempel kantinedrift og renhold. I mars hadde vi rundt 250 personer engasjert i prosjektet, og mange av dem jobbet to uker på, med to uker av. Vi måtte innføre rutiner for å sikre oss at de var friske før de kom tilbake til oss. Folk var veldig flinke, og og ærlige i sin dialog med oss. Følte de seg ikke helt bra eller hadde vært i kontakt med noen som kunne være smittet, ble de hjemme inntil de var friske eller negativ test på kontaktpunkter forelå.

– Det gikk veldig fint. Egentlig er mitt inntrykk av at det gikk svært bra rundt om i hele anleggs-Norge. Mitt inntrykk er at det ikke bare var vi som fikk dette til skikkelig. Jeg synes hele næringen taklet dette veldig bra.

Hos Statens vegvesen er de svært godt fornøyd med Skanskas innsats:

– Skanska gjorde en fantastisk jobb i våres, med å holde folk i arbeid tross innføring av karantene og alle andre ulemper i forbindelse med pandemien. De klarte å gjennomføre dette, uten noen form for stans. Det er imponerende, synes Stensbye.

Positiv dynamikk i OPS-prosjekter

OPS er en smart måte å gjennomføre prosjekter påm ner Sand:

– Jeg har gode erfaringer fra begge de OPS-prosjektene jeg har vært med på tidligere. Jeg mener det er bra at OPS overfører det helhetlige ansvaret til én leverandør, og en risikofordeling som både er håndterbart for leverandør og gunstig for oppdragsgiver. Det blir en positiv dynamikk i prosjektene, selv om det iblant er vanskelig å si eksakt hvorfor eller hvilke elementer som gjør det slik.

OPS-selskapet, Hedmarksvegen AS skal deretter drifte og vedlikeholde veien i 20 år. Stensbye mener det var fin flyt i prosjektet fra start:

– Skal jeg peke på en årsak til at dette gikk så bra som det gjorde, så er det gjennomføringsmodellen. Vi hadde et år med dialog og forhandlinger, før vi skrev kontrakt. Det var gull verd, både for oss som oppdragsgiver og Skanska som leverandør. De fikk anledning til å velge løsninger som de selv er gode på, og de fikk gått gjennom detaljene i mye større grad enn hva vi allerede hadde gjort. De fikk dermed redusert risikoen, og fikk bygge tekniske løsninger som de er gode på og er trygge på.

Mye alun-skifer

– De største utfordringene var vel kanskje alunskifer og en del morenemasser. Når alunskifer får kontakt med luft og vann, skiller den ut svovel, som kan forurense blant annet elver. Den inneholder også en del radioaktivitet. Tidligere ble slikt dumpet i sjøen, men det gjør vi selvsagt ikke lenger. Vi leverte alunskiferen på et godkjent mottak i Løten, Heggvin Alun, forteller Sand hos Skanska.

– Logistikken har også vært utfordrende. Vi hadde 150 maskiner gående, langs en linje på tre mil. Det er en utfordring å få dem alle til å fungere effektivt fra 07.00 til 20.00, seks dager i uken. Det krever mye transport og skikkelig planlegging.

– Det er forbausende mye trafikk mellom Hamar og Elverum, men vi hadde ingen ulykker eller farlige situasjoner i forbindelse med anleggsarbeidet på riksvei 25. Det er nesten et under. Vi hadde på det meste et sted mellom 50 og 100 lastebiler og pickuper som kjørte på den veien, til enhver tid. Jeg er veldig glad for at det gikk helt knirkefritt, sier Sand.

Gjør mye for myke trafikanter

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedret bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

– Vi skal bruke 2021 til å gjennomføre etterarbeid på den gamle veien. Nå er jo hovedveien ferdig, så vi har flere omkjøringsmuligheter. Vi skal gjøre det vi kan for å finne de beste mulighetene for de som bor i området, forteller Stensbye.

– Vi registrerer at syklistene allerede er kommet. Det er veldig hyggelig.

– De som bor langs Riksvei 3/25 har fått hovedveien sin tilbake, så de er veldig fornøyde. Andre har fått ny vei tett innpå. Vi har skjermet slik retningslinjene sier, men det er blitt litt mer klaging på støy enn hva vi hadde regnet med. Vi setter derfor i gang et større arbeid for å sikre oss at støyen ikke er større enn hva som er tillatt, via en tredjepart.

– Verken vi eller Skanska gjør de målingene. Viser det seg at det er behov for utbedringer for å innfri kravene til støy, vil vi gjennomføre tiltak.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur