Slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når byggingen er ferdig. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 14.01.2022 

Rv.70 Elverhøybrua: Kan bli bygget med ståldekke fra Vanylven

Leveransen av ståldekket er en del av et FoU-prosjekt som skal bidra til å videreutvikle kompetansen på robotisert laser- og laserhybridsveising.

I november informerte Statens vegvesen om byggingen av den nye Elverhøybrua som går over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal. Planen var utlysning av totalentreprise i januar 2022, med antatt kontraktsignering i mai 2022.

Nå planlegger statens vegvesen å bygge Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Det fører til noen endringer.

  • Brua og tilhørende veger vil bli detaljprosjektert av konsulent under ledelse av Statens vegvesen.
  • Prodtex Inustrier AS leverer ståldekket.
  • De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen planlegges lyst ut som utførelsesentreprise i mai/juni 2022.

Målet er anleggsstart senhøsten 2022, og ferdigstilling av hele prosjektet i løpet av 2023.

Om FoU- prosjektet:

Prosjektet vil utvikle sveiseprosedyrer og robotiserte byggemetoder for å muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig bygging av brukonstruksjoner, og dokumentere erfaring fra de utviklede byggemetodene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur