Meny

SAMFERDSEL

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.

Read More

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer.

Read More

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

– Det er tre entreprenører som fortsatt er med i konkurransen om et av de største prosjektene her i landet noen sinne, nemlig den aller største Rogfast-kontrakten. Den er forventet å bli på rundt 3-3,5 milliarder kroner – men vi har ingen konkrete tilbud inne enda.

Read More

Raskere med rør i rør

Teknikken innebærer å bygge et nytt karbonfiberrør inne i det gamle røret. På denne måten halveres reparasjonstiden, og man unngår omfattende vei- og gravearbeider med store konsekvenser for samferdselen.

Read More

Planavklaringar for viktige prosjekt

Konseptvalutgreiingar (KVUar) er grunnlaget for utbygginga av store prosjekt. No har samferdselsminister Jon Georg Dale bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet gjennomføre fleire slike utgreiingar. I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt unntak frå kravet om KVU og kvalitetssikring (KS1) for fleire riksvegstrekningar.

Read More