Fra venstre, Ole-Petter Thunes, Erik Spilsberg og Daniel Wiesenberg. Foto: RIF
Publisert: 28.02.2022 

Samferdselseksperten Erik Spilsberg er «Årets Ildsjel» i RIF

RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble denne uken tildelt samferdselsrådgiveren Erik Spilsberg fra Rambøll. I begrunnelsen poengteres det blant annet at få rådgivere har flyttet flere milliarder kroner på statsbudsjettet.

Prisen «Årets Ildsjel» gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår.

Erik Spilsberg som til daglig jobber som rådgiver i Rambøll Trondheim, fikk utdelt prisen av styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ole-Petter Thunes samt leder for RIF Trøndelag Daniel Wiesenberg.

– Erik Spilsberg har vist en ekstraordinær evne til å formidle faglig kompleksitet på en forståelig og pedagogisk god måte. Han har alltid stilt opp og bidratt med sin faglige ekspertise på temaer som har omhandlet samferdsel i RIFs næringspolitiske arbeid gjennom 10 år, sier Ole-Petter Thunes i en kommentar til utdelingen.

Erik har vært en sentral fagekspert på samferdsel i alle RIFs «State of the Nation»-rapporter helt siden den første publiseringen i 2010.

– Gjennom sin faglige tyngde og grundighet har Erik spilt en viktig rolle i utviklingen av «State of the Nation»-rapportene som har evnet å sette vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgradering på den offentlige agendaen. Resultatet er blant annet at det er flyttet flerfoldige milliarder på statsbudsjettet til fornyelse på det norske jernbane- og veinettet. Mye av æren for dette tilskriver vi Erik Spilsberg, avslutter Thunes.

Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur