Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Sammen om videre E18-utbygging
Sammen om videre E18-utbygging Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet. Foto: Niclas Halvorsen

Sammen om videre E18-utbygging

Denne uka vedtok Tvedestrand kommune, som den siste av åtte berørte kommuner, kommunedelplanen for nye E18 fra Dørdal i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Arbeidet med ny E18 er et viktig skritt videre.

EMNE: Vegbygging
PUBLISERT: 21.October.2019

– Grunnsteinen for ny E18 fra Dørdal til Grimstad er nå lagt i og med at alle de åtte berørte kommunene har vedtatt kommunedelplanen. Det er fristende å puste lettet ut og tenke at jobben er gjort. Men, det er den ikke. Nå begynner jobben med reguleringsplaner, fylkeskommunen må sette av veimidler for å følge opp avtalen om Risørveien og Nye Veier må prioritere strekningen. Det er like viktig å stå sammen i tiden framover som vi har gjort fram til nå, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør som ledet det interkommunale plansamarbeidet.

1. mars 2018 ble styret for det interkommunale plansamarbeidet konstituert. Drøye halvannet år etter er kommunedelplanen for åtte kommuner vedtatt. Korridoren for framtidig E18 er dermed bestemt, men ikke den endelige veitraséen. Den fastsettes i det videre reguleringsplanarbeidet. Nye Veier har sagt at de starter opp med E18 Dørdal-Tvedestrand først og deretter med E18 Arendal-Grimstad.

– Det finnes ikke tilsvarende eksempler på så rask utarbeidelse og vedtak om kommunedelplan. Sammen med Nye Veier, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og berørte mener jeg vi har gjennomført en både forsvarlig og krevende prosess. Blant annet gjennom det digitale verktøyet Medvirkningsportalen har vi fått inn mange innspill. Oppgaven har vært å avveie ulike hensyn som spenner fra å ivareta og skåne verdifulle natur- og fritidsområder, nå klimamålene til å sikre at vi får en veilinje som reduserer reisetiden, sier Lunden.

Illustrasjon: Nye Veier

Ny E18 vil gi god samfunnsøkonomi gjennom kortere reisevei og færre trafikkulykker. Det blir kortere reisevei for de som for eksempel bor i Risør og jobber i Arendal, bor i Kragerø og jobber i Porsgrunn, driver firma i Tvedestrand og er avhengig av rask varetransport i regionen eller bor i Bamble og går på skole i Grimstad. Det er dette som er å utvikle et utvidet bo- og arbeidsmarked ikke bare for å flytte på gods og varer, men også på mennesker og kompetanse. Gjennom kortere reisetid blir det enklere for innbyggere å bo i en kommune og jobbe i en annen. Bedre vei binder sammen bo- og arbeidsmarkeder, sikrer flyt av kompetanse og kunnskap og er en god resept for en positiv samfunnsutvikling.

Lunden sier videre:

– Når kommunedelplanen nå er på plass kan reguleringsplanarbeidet starte på nyåret. I beste fall kan vi få byggestart i 2021 – 2022. Vi får honnør for rekordrask behandling, og det taler til vår fordel. For det interkommunale plansamarbeidet er så unikt at mange har vist interesse. Som politikere lokalt og på fylket må vi stå sammen sånn at det nye fylkestinget i Agder plusser på de nødvendige 200 millioner kronene til de 100 millioner Nye Veier allerede har lagt i potten for å bygge Risørveien ferdig.

I arbeidet med kommunedelplanen har enkelte stilt spørsmålet om man trenger ny firefelts motorvei med 110 km fartsgrense. Fra Oslo til Kristiansand gjenstår kun delstrekninger i Telemark og Aust-Agder før det er sammenhengende firefelts vei. Standardsprang eller uferdige strekninger kan føre til ulykker og også dårlig framkommelighet på dager og tider med mye trafikk.

– Alle kommunene er samstemte om at det er viktig å få veien bygget så raskt og bra som mulig. Vi åtte ordførere som utgjør styret for arbeidet med kommunedelplanen har bestemt oss for å stå sammen også i fortsettelsen. Dette vil være en styrke i samarbeidet med Nye Veier. I arbeidet så langt har vi løftet fram samfunnsmålene vi tidlig ble enige om og skal fortsatt jobbe for å oppnå disse. Vi skal trykke på for at Nye Veier nå kan starte arbeidet med å få strekningen inn på prioriteringslista for å bygge veien, avslutter Lunden.

Mest Lest

Er det plass på toget?

Sparer 2100 kWh i uka med radarstyrt gatelys

Skal bygge rassikring for 210 millioner

Norgeshistorias største godsundersøking – på 48 timar

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Grønt nettverk for anleggssektoren

One stop shopping for jernbanetillatelser

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Norsk Dronesenter etablert

Fullt hus under seminar om sikkerhet

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

En bru klemmes inn

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Nye Tana bru reiser seg

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Skal spare store summer i jernbaneprosjekter

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Gikk helt til topps i sin klasse

Telehiv – sikkert som våren

På vei inn i moderne mobilitet

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

Gjennomslag på Follobanen

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Vinner stor jernbanekontrakt i Sverige

Skarvbergtunnelen utsettes mer

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Sweco skal utarbeide signalstrategi for Alnabruterminalen

Satser 450 millioner kroner på å utvikle smarte veger

Vinner sin første vedlikeholdskontrakt for jernbane

Hoppeplikten

Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi

Mer enn “bare en bro”

Nye Veier går videre med entreprenør og rådgivere for byggingen av E6

Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Røde sykkelveier får oppmerksomhet

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Inngår bærekraftig samarbeid

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

Digitalt veiforvaltningssytem snart klart

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Lansering av Entreprisepodden

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

– Seriøse aktører tjener på Vegvesenets «karakterbok»

Satsinga på samferdsel held fram

– Vi gjør hverdagen enklere

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

Verdens mektigste vannkvinne

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

– En milepæl som først og fremst er tunnelarbeidernes dag

Avansert krysning av Romsdalsfjorden

Kjapp legging av belegningsstein

Assemblin fikk rørkontrakten for jernbanehotellet i Drammen

På siste verset for gammel bane

Mer effektiv og sikker sjøfart

210 millioner til framtidens energisystem

Flytende rørbruer: Bølgebasseng i Sør-Korea kan gi verdifull kunnskap

20 millioner til gang- og sykkelvei

Bidrar til raskere og tryggere E39 mellom Bergen og Stavanger

Gjenbruk av asfalt blir viktig i fremtiden

Åpning av Follobanen utsettes ett år

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Skredvarslinga er i gang

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Ny administrerende direktør i COWI

Ti land tester vegoppmerking i Norge

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Vil bygge energivennlige veier

Blir nye direktør for Samferdsel og byutvikling

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Fiberkabel langs Bergensbanen

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 – 2029 fastsatt

Strengere krav til hvordan vi bruker rene masser

Hvordan kan planter bidra til å få vannet bort fra veibanen?

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

For mye og for lite vann

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Gode resultater med avansert ultralyd

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Statsbudsjettet: Holder trykket på vegprosjektene

Satte verdensrekord