Per Kristian Lunden
Publisert
20.10.2019

Sammen om videre E18-utbygging

Denne uka vedtok Tvedestrand kommune, som den siste av åtte berørte kommuner, kommunedelplanen for nye E18 fra Dørdal i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Arbeidet med ny E18 er et viktig skritt videre.

– Grunnsteinen for ny E18 fra Dørdal til Grimstad er nå lagt i og med at alle de åtte berørte kommunene har vedtatt kommunedelplanen. Det er fristende å puste lettet ut og tenke at jobben er gjort. Men, det er den ikke. Nå begynner jobben med reguleringsplaner, fylkeskommunen må sette av veimidler for å følge opp avtalen om Risørveien og Nye Veier må prioritere strekningen. Det er like viktig å stå sammen i tiden framover som vi har gjort fram til nå, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør som ledet det interkommunale plansamarbeidet.

1. mars 2018 ble styret for det interkommunale plansamarbeidet konstituert. Drøye halvannet år etter er kommunedelplanen for åtte kommuner vedtatt. Korridoren for framtidig E18 er dermed bestemt, men ikke den endelige veitraséen. Den fastsettes i det videre reguleringsplanarbeidet. Nye Veier har sagt at de starter opp med E18 Dørdal-Tvedestrand først og deretter med E18 Arendal-Grimstad.

– Det finnes ikke tilsvarende eksempler på så rask utarbeidelse og vedtak om kommunedelplan. Sammen med Nye Veier, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og berørte mener jeg vi har gjennomført en både forsvarlig og krevende prosess. Blant annet gjennom det digitale verktøyet Medvirkningsportalen har vi fått inn mange innspill. Oppgaven har vært å avveie ulike hensyn som spenner fra å ivareta og skåne verdifulle natur- og fritidsområder, nå klimamålene til å sikre at vi får en veilinje som reduserer reisetiden, sier Lunden.

Illustrasjon: Nye Veier

Ny E18 vil gi god samfunnsøkonomi gjennom kortere reisevei og færre trafikkulykker. Det blir kortere reisevei for de som for eksempel bor i Risør og jobber i Arendal, bor i Kragerø og jobber i Porsgrunn, driver firma i Tvedestrand og er avhengig av rask varetransport i regionen eller bor i Bamble og går på skole i Grimstad. Det er dette som er å utvikle et utvidet bo- og arbeidsmarked ikke bare for å flytte på gods og varer, men også på mennesker og kompetanse. Gjennom kortere reisetid blir det enklere for innbyggere å bo i en kommune og jobbe i en annen. Bedre vei binder sammen bo- og arbeidsmarkeder, sikrer flyt av kompetanse og kunnskap og er en god resept for en positiv samfunnsutvikling.

Lunden sier videre:

– Når kommunedelplanen nå er på plass kan reguleringsplanarbeidet starte på nyåret. I beste fall kan vi få byggestart i 2021 – 2022. Vi får honnør for rekordrask behandling, og det taler til vår fordel. For det interkommunale plansamarbeidet er så unikt at mange har vist interesse. Som politikere lokalt og på fylket må vi stå sammen sånn at det nye fylkestinget i Agder plusser på de nødvendige 200 millioner kronene til de 100 millioner Nye Veier allerede har lagt i potten for å bygge Risørveien ferdig.

I arbeidet med kommunedelplanen har enkelte stilt spørsmålet om man trenger ny firefelts motorvei med 110 km fartsgrense. Fra Oslo til Kristiansand gjenstår kun delstrekninger i Telemark og Aust-Agder før det er sammenhengende firefelts vei. Standardsprang eller uferdige strekninger kan føre til ulykker og også dårlig framkommelighet på dager og tider med mye trafikk.

– Alle kommunene er samstemte om at det er viktig å få veien bygget så raskt og bra som mulig. Vi åtte ordførere som utgjør styret for arbeidet med kommunedelplanen har bestemt oss for å stå sammen også i fortsettelsen. Dette vil være en styrke i samarbeidet med Nye Veier. I arbeidet så langt har vi løftet fram samfunnsmålene vi tidlig ble enige om og skal fortsatt jobbe for å oppnå disse. Vi skal trykke på for at Nye Veier nå kan starte arbeidet med å få strekningen inn på prioriteringslista for å bygge veien, avslutter Lunden.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur