Foto: Sporveien
Publisert
22.11.2021

Sandaker senter holdeplass gjenåpner

Sandaker senter holdeplass har vært stengt i seks uker som følge av opprustningsarbeidet i Sandakerveien. Tirsdag 23. november åpner holdeplassen igjen.

Sporveiens arbeid med å ruste opp Sandakerveien og Grefsenveien nedenfor Storokrysset er en del av Grefsenveien nedre-prosjektet i Trikkeprogrammet. Arbeidet er i rute og Sporveien jobber for fullt for å ferdigstille trikketraseen i løpet av desember i år, som tidligere planlagt. Når Sandaker senter holdeplass gjenåpnes, går prosjektet over i en ny og avsluttende byggefase. Noen etterarbeider og opprydding i anleggsområdet vil gjennomføres i første del av 2022.

Illustrasjon: Sporveien

Det blir to netter med nattarbeid og én kveld med buss for trikk I forbindelse med faseovergangen:

 • Tirsdag 23. november: Nattarbeid kl 01–05 for arbeid med enkeltsporet til trikken.
 • Onsdag 24. november: Kveldsarbeid frem til kl 23. Det settes inn buss for trikk fra kl 20 og ut driftsdøgnet.
 • Torsdag 25. november: Nattarbeid kl 01–05 for arbeid med enkeltsporet og oppstart ny byggefase.

Arbeidet på kveld og natt vil hovedsakelig foregå i Sandakerveien.

Sporveien har forståelse for at det kan være krevende å bo og ferdes i et område der det bygges. Vi er bevisst på å holde antall netter med nattarbeid til et minimum, og forsøker etter beste evne å ta hensyn til beboere i området – blant annet ved å unngå å arbeide i innsovningsperioden mellom kl 23 og 01. De fleste arbeider legges til dagtid og på hverdager, men enkelte ganger må nødvendige oppgaver utføres når trikken er ute av drift. Vi vil takke alle beboere og næringsdrivende i området for forståelsen gjennom anleggsperioden, og vi håper alle vil synes at resultatet blir bra til slutt.

Fakta om Trikkeprogrammet:
 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testkjøring i Oslo fra og med 2020.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur