Eksempel på smart kum, såkalt grøfteplate, langs E39 mellom Eiganestunnelen og Sandnes. Foto: Tor Skårland/Statens vegvesen
Publisert: 05.07.2022 

Satser på estetikk og smarte kummer på E39 mellom Eiganestunnelen og Sandnes

– Når Statens vegvesen nylig skulle montere nye kummer i Stavanger-området, ønsket vi mer praktiske og mer estetiske løsninger.

I området mellom Eiganestunnelen og Sandnes monterte vi derfor såkalte grøfteplater.

Vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon

– I forhold til den tradisjonelle løsningen, som er å legge kummene rett ned i asfalten, gir denne løsningen gevinst på flere områder, sier byggeleder Tor Skårland:

  •  Estetisk sett ser det det bedre ut.
  • Det har lengre levetid.
  • En miljømessig gevinst er det også. Nå trenger ikke entreprenør reise ut og fjerne gress etter kantslått, da dette gresset går rett i kummene.
  • Dessuten gir det oss bedre kontroll enn ved tradisjonelle kummer som er lagt rett i asfalten, da disse kan forsvinne under gress.

Han ønsker hjertelig velkommen til vegene

Tor Skårland har gjort mye for estetikken langs riks- og europavegen i Stavanger-området også tidligere.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur