Publisert
08.02.2018

Selvbygget maskin skaper nye verdier

-Vi skaper gode produkter av det som ellers ville ha vært et miljøproblem. Spesielt nå som den nye N200-standarden setter stadig strengere krav til veimassene, kan vi tilby miljøriktige løsninger på de masseproblemene vi ser svært mange vil komme til å få. Lloyd Sundstøl er daglig leder i Chrusher International AS, og selv om han […]

-Vi skaper gode produkter av det som ellers ville ha vært et miljøproblem. Spesielt nå som den nye N200-standarden setter stadig strengere krav til veimassene, kan vi tilby miljøriktige løsninger på de masseproblemene vi ser svært mange vil komme til å få.

Lloyd Sundstøl er daglig leder i Chrusher International AS, og selv om han bedyrer at de 6 maskinene ikke er til salgs, kan jo navnet på bedriften tyde på at karene bak den fiffige oppfinnelsen Chrusher kan ha noe videre perspektiver enn norske bygdeveier. Men også bedriften er bygget opp sakte, men sikkert.

Gjenvinning

Vi startet med å bidra til at man kan nydyrke jord, gikk veien videre via bygging av skogsbilveier og til at kommunene begynte å fatte interesse for det vi gjør. Nå har vi samarbeidet om flere kommunale veiprosjekter, og er klare for stadig større oppgaver, slår han fast.

Vi har brukt mange år på den «utdannelsen» vi har tatt, og det har vært en dyr, men svært lærerik skolegang

Lloyd Sundstøl

Om å ha sitt eget brand sier han at det er riktig at de har lagt opp til det, selv de 6 maskinene de har utviklet og produsert, er ikke til salgs. De skal kun brukes til de oppdragene som kommuner og veimyndigheter eventuelt ønsker bistand til:

Nå har vi vært i drift i 12 år, og begynner virkelig å få sving på sakene. Det er nemlig slik at svært mange sliter med vegmassene når man skal reparere eller for den saks skyld også bygge nye veier.

- Hva kommer det av?

Det skyldes helt enkelt de knallharde massene vi har her i landet. Siden de utenlandsk konstruerte maskinene som har vært tilgjengelig til nå, ikke kan hamle opp med rundstein av granitt og andre knallharde utfordringer, så ser stadig fler oss som et alternativ. Våre knusemaskiner kan nemlig lage produkter som er gode nok til å kunne brukes i vegbygging. Og her er noe av hovedpoenget. Det er nemlig slik at vi med vilje produserer det man gjerne kan kalle annenrangs masse, fordi vi da blant annet lett kan konkurrere i markedet. Det kan vi fordi vårt produkt er mer enn godt nok til det bruket vi snakker om her. Nå har faktisk også Vegdirektoratet begynt å snakke om dette. Hva er godt nok når man snakker om veimasser, smiler Sundstøl. Han tenker at dette kommer til å bli en svært viktig diskusjon i årene som kommer, og akter å være midt inne i denne diskusjonen. For Chrusher leverer produkter som er akkurat det. Gode nok.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur