Gjønnestunnelen og dagsone Gjønnes. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 21.05.2024 

Signerte kontrakt for Gjønnestunnelen

16. mai signerte Obrascòn Huarte Lain S.A (OHLA) kontrakten for bygging av Gjønnestunnelen i Bærum.

OHLA var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og hadde best forhold mellom pris og kvalitet. Kontraktsummen for E105 Gjønnestunnelen er på 1,84 milliarder kroner eksklusive mva.

Ny fylkesveiforbindelse

Gjønnestunnelen i Bærum blir ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand, med videre forbindelse til Fornebu. 1500 meter av tunnelen bygges som del av denne kontrakten, mens resterende 450 meter bygges som del av entreprisen E102 Fornebukrysset–Strand.

– Tunnelen er viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og for å knytte sammen Fornebu og området nord for E18. Tunnelen vil flytte trafikken under bakken, gi bedre trafikkflyt, fremkommelighet for kollektivtrafikken, og redusere støy- og støvproblemer, forteller Åge Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen for E105 Gjønnestunnelen.

Tunnelen som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel på rundt 100 meter og bergtunnel på rundt 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning med varierende bergkvalitet. Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5. I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien.

Klimavennlige løsninger er vektlagt

E18 Vestkorridoren har satt ambisiøse mål om å være et utstillingsvindu for bærekraftig veibygging. I konkurransen om Gjønnestunnelen har Statens vegvesen også etterspurt og vektlagt innovasjon og klimavennlige løsninger.

– I tillegg til lavest tilbudssum, leverer også OHLA best på tildelingskriteriet om å ivareta ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp, sier Brudeseth.

Dette tildelingskriteriet innebærer blant annet støyreduserende tiltak, renseløsninger for vann, avfallshåndtering og gjenbruk. OHLA har mål for Breeam Infrastructure ut over kontraktskrav, der det tilbys Excellent for design og byggefase.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur