Det ble digital signering i dag. Øverst i bildet er Nye Veiers prosjektansvarlig Solfrid Førland (t.v.) og adm. direktør i Asplan Viak
Emner
Publisert
04.05.2020

Signerte kontrakt med rådgiver for E16-plan

Nye Veier har signert kontrakt med Asplan Viak for å utarbeide kommunedelplan på E16 mellom E6 og Kongsvinger.

Med i dette arbeidet er Rambøll. Planprosessen skal gjennomføres som en interkommunal planprosess i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

Illustrasjon: Nye Veier

– Prosessen skal være åpen og med god mulighet for medvirkning. Gjennom konkretiseringsfasen er vi blitt trygge på at dette ivaretas, sier styreleder for det interkommunale plansamarbeidet Knut Hvithammer.

Det planlegges for varsel om planoppstart medio mai. Arbeidet frem til sommeren vil i hovedsak være å søke etter alternative korridoren for fremtidig ny E16. En korridor kan inneholde flere ulike traseer.

Det er både regionale og nasjonale perspektiver i prosjektet. Prosjektområdet omfatter de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Regionalt er prosjektet viktig for bo- og arbeidsmarkedene fra Romerike i vest til Kongsvingerregionen i øst. Planprosjektet skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås.

Kommunene vil sørge for å holde i den daglige informasjonen som berører alt fra offentliggjøring av den formelle planprosessen til kontinuerlig oppdatering av nettsiden for prosjektet, www.e16portalen.no. Denne portalen vil være i funksjon fra neste uke.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur