Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Sikrer aktørenes leveringspresisjon
Sikrer aktørenes leveringspresisjon

Sikrer aktørenes leveringspresisjon

Standarden for grove steinmaterialer angir klassifikasjons- og dokumentasjonskrav for materialer over 90 millimeter. Den dekker hele verdikjeden fra beskrivende ledd til ferdig levert vare.

EMNE: Bergindustri
PUBLISERT: 05.august.2019

Ved nyttårsskiftet ble den nye norske standarden for grove steinmaterialer, «NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid – Spesifikasjon», publisert.. Bruksområdet for grove steinmaterialer er veganlegg, byggearbeid, elvesikring og erosjonssikring.

— Standarden vil være et viktig hjelpemiddel for bygg- og anleggsbransjen og alle leddene i produksjonskjeden. Tidligere har vi bare hatt standarder for materialer opp til 90 millimeter, mens denne er utviklet for materialer som er større enn dette. og som vi i stadig større grad bruker i norske anleggsprosjekter, sier Knut Li, leder i Teknisk Byggeråstoffkomite i Norsk Bergindustri, som har sittet i standardiseringskomiteen på vegne av Norsk Bergindustri, og til daglig er Produktutviklingssjef i Franzefoss Pukk.

Enklere for alle aktører

Store aktører som Statens Vegvesen har slitt med å få dokumentert vegbyggingsmaterialer som er brukt i prosjekter av entreprenører og produsenter.

— I prosjekter vil det være enklere å angi krav til byggematerialer, og enklere for aktørene å dokumentere at de har levert i henhold til bestilling. Den nye standarden beskriver hva som skal analyseres og med hvilke analysemetoder. Standarden vil gjøre det enklere for produsenter å målrette produksjonen, samt dokumentere og deklarere hva de har levert., sier Li.

HMS-aspektet viktig

Personell som skal utføre analysene er også ivaretatt i den nye standarden.

— Det var viktig for oss i komiteen. Derfor skilte vi på hva som skulle inn til laboratorium for testing med siktbare materialer mindre enn 180 mm og ikke siktbare materialer større enn 180 mm. Dette skillet begrenser håndtering av store prøvemengder på lab, sier Li. — Ved klare retningslinjer for prøvetaking og ved å gjøre det mulig å analysere ved hjelp av bildeanalyse har vi ivaretatt HMS-aspektet i dette verktøyet også.

— Standarden er lett tilgjengelig på Norsk Standards nettsider. Der kan den enkelt bestilles, og koster ikke mer enn rundt 600 kroner, avslutter Li.