Foto: Garda Sikring AS
Publisert
17.06.2021

Sikter mot en ledende posisjon i Norden

Garda Sikring er Norges ledende selskap innenfor område- og veisikring. En ny kurs er staket ut for å ta den samme posisjonen i Norden.

Garda Sikring er Norges ledende aktør innenfor sikring av kritisk infrastruktur, blant annet vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner og idrettsanlegg. Selskapet kan vise til en solid vekst gjennom de senere år, en vekst som dels har vært organisk, men også gjennom flere oppkjøp. Nå gjøres det nye grep for ytterligere ekspansjon.

Restrukturerer og omprofilerer

Selskapet har inntil nylig operert med ulike selskapsnavn som en følge av flere oppkjøp. Nå omprofileres samtlige selskaper for å bli markedsført som Garda Sikring.

– Profileringsarbeidet er svært viktig for oss. Vårt mål er å bygge et sterkt selskap og følgelig ønsker vi å fremstå enhetlig ut i markedet. I tillegg til selve omprofileringen gjør vi også flere organisatoriske grep for å tilpasse oss markedet enda bedre. Det er naturlig nok viktig med tanke på våre ambisjoner, både i Norge og i Norden, forteller Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Garda.

Henter ut synergier

Med ny ledelse og sterke finansielle eiere, er det lagt et godt grunnlag for en ekspansiv strategi i Norden.

– Vi bygger en sterk og effektiv organisasjon i Norge og opplever en klar styrke med den geografiske tilstedeværelsen vi har opparbeidet. Det gir oss fortrinn for blant annet å kunne håndtere store nasjonale avtaler. Vi henter også ut store effekter gjennom felles systemer og ikke minst felles varelager. Med et solid fotfeste i hjemmemarkedet er det naturlig for oss å ta Garda ut i nye markeder, sier Stokke.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur