Foto: Nordby Maskin AS
Thor Lynneberg
Publisert: 03.07.2024 

Sitter på gjerdet: El på anlegg, eller ikke?

Utslippsfrie maskiner vil overta på anlegg, men ikke med det første, mener entreprenørene. Det er for mye heft, og for store merkostnader.

– Mange entreprenører venter på at miljøkrav og krav om utslippsfrie anleggsplasser blir enda strengere og mer utbredt, slik at det ikke lenger er mulig å utsette overgangen til helt eller delvis utslippsfri maskinpark, sier daglig leder Torbjørn Foss hos Fyllingen Maskin.

– Når det skjer, blir det økonomisk mer forutsigbart for oss entreprenører når det gjelder investeringer, og vi kan kjøpe inn utstyr vi kan satse på over lang tid. Enn så lenge er det grei tilgang til elektriske maskiner på leiemarkedet, og mange av oss benytter heller den muligheten fremfor å gjøre kostbare investeringer selv.

Sliter motstrøms

Den store utfordringen med utslippsfrie anleggsmaskiner er tilgangen til strøm. Ofte krever elektriske anleggsmaskiner svært kostbare ladeløsninger, som er dårlig og unøyaktig spesifisert i anbudspapirene. Dermed risikerer de å stå igjen med regningen på merkostnader for tilrettelegging av infrastrukturen, forteller Foss.

– Hvis infrastrukturen hadde vært på plass i forkant av prosjektstart, ville det vært langt billigere å drifte el-maskiner. Da kan vi unngå store batteripakker eller ladeløsninger.

– Det er samme kraft og ytelse på de elektriske maskinene vi har brukt, målt mot tilsvarende diseseldrevne modeller. Det er ladingen som utgjør en forskjell. Vi lader om natten, og i lunsjen. Det er helt klart en hemsko. Vi må normalt lade 30 til 40 minutter også på dagtid. Ladingen krever dessuten overvåking. Vi ønsker ikke at en ladesyklus stanser av en eller annen grunn, slik at vi ikke kan ta maskinen i bruk om morgenen.

– På toppen av dette, kommer ulempene dersom vi er nødt til å jobbe overtid. Da må vi først gjennom en ny syklus på hurtiglading. Hurtinglading krever også mer strøm, altså større økonomisk utlegg enn om vi har tid til en normal ladesyklus.

Liten betalingsvilje

Investeringene er også en utfordring, fordi entreprenørene ikke nødvendigvis vet hvilke krav som kommer med neste oppdrag, når de sitter med elektriske maskiner og utstyr.

– Kanskje dukker det opp et prosjekt der det ikke er noe krav til el-maskiner, for det er selvsagt forskjellige krav fra et prosjekt til det neste. Slik det er nå, er det langt mer kostbart å benytte en el-maskin, enn et dieseldrevet alternativ. Er det ingen krav til utslippsfrie maskiner i neste oppdrag, er det ikke på noe vis sikkert at byggherre uten videre vil betale for den merkostnaden.

– Det er utfordrende å tenke strategisk, når det gjelder slike investeringer. Slik situasjonen er i dag, svarer det seg sjelden økonomisk å ha store, utslippsfrie gravemaskiner på anlegg, med mindre det kommer som et absolutt krav. Slik forutsetningene er p.t. foretrekker vi å leie dem.

– Vi ønsker å være med på det grønne skiftet, og det har vi også vært de siste tre årene, men vi kan ikke leve med at et entreprenørselskap som oss må ta store deler av regningen når det gjelder merkostnadene forbundet med slikt utstyr.

Sikringen går på anlegg

Hos Nordby Maskin sier forretningsutvikler Karl Martin det samme: Det grønne skiftet koster for mye, og det er vanskelig å sikre god nok infrastruktur på anleggsplassen.

– Vi har noen maskiner på el, og det er stort sett på utstyr som er delvis stasjonært. Vi har blant annet hatt elektriske sorteringsverk i en del år, og vi har også en elektrisk versjon til gravefri rørutbytting. Så har vi et par hybridmaskiner på knusesiden, pluss en hjullaster på batteri. De mobile el-maskinene har vi brukt i mindre grad.

– På knuseverk og sikteverk, som ikke flytter seg under produksjon, så har vi kjørt en del på strøm, men gjerne da strøm fra generatorer. Dette er jo ikke ideelt, men vi sparer drivstoff ved at flere maskiner kan drives av en motor, og vi er klare dersom vi kommer til et anlegg med tilgang på strøm.

– Vi sliter også med å skaffe nok strøm. Vi har også testet direktedrevne maskiner, altså strøm via kabel fremover batteripakker. Problemet er at den tilkoblingen vi får, som er ment å være stor nok, tåler ikke effektlastene vi trenger. Da går sikringen, og arbeidet stopper opp. Vi er med andre ord helt avhengig av en godt dimensjonert strømforsyning. Vi har brukt slikt utstyr selv i sentrale strøk, og fortsatt hatt problemer.

Venter på rullebåndsmaskiner

– De maskinene som er utviklet så langt, er jevnt over for dyre. Vi venter på utslippsfrie maskiner som kommer rett fra rullebånd på fabrikk; serieproduserte maskiner. Vi ønsker oss slike maskiner til samme pris som de konvensjonelle maskinene vi har i dag. Det er usikkert når det kommer, for leverandørene vil ikke si noe konkret – gitt konkurransen dem i mellom npr det gjelder utviklingsløpet.

– Vi antar at det kan komme noe slikt allerede om tre år, på enkelte type maskiner. Vi bruker primært egne maskiner, så vi ser for oss at vi vil investere i slikt utstyr selv når de kommer, fremfor utleiemaskiner, sier Nordby.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur