Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Emner
Veg

Publisert
10.May.2019

Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Norconsult er tildelt oppdraget med detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune. Dette markerer startskuddet for arbeidet på denne delstrekningen av E39 og er en viktig milepæl.

Strekning Herdal-Røyskår er om lag 10 kilometer og inneholder to kryss samt en rekke tunneler og broer. Veien skal bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t, men planlegges likevel for 120 km/t.

Oppdraget utføres for Nye Veier og omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan. I tillegg inngår konsekvensutredning og planprogram for mulige deponiområder for strekningen.

Planprogrammet skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av veianlegget. I dette ligger massedeponier og områder for mellomlagring, anleggsveier og anleggsarealer/riggområder, tekniske anlegg og tilstøtende veinett.

Store krav til kompetanse på planprosesser, digitale løsninger og tverrfaglighet

Nye Veier har definert mål og fokusområder for arbeidet. Blant annet vektlegges forholdene for trafikantene, næringslivet og lokalsamfunnet, i tillegg til natur- og miljøverdier. Norconsult har også ansvaret for å drive den formelle planprosessen med utstrakt kontakt med naboer, lag og foreninger, høringsinstanser og Lyngdal kommune som planmyndighet.

– Sistnevnte er en viktig og utfordrende oppgave. Det krever en god kommunikasjonsplan og et godt opplegg for å ivareta alle innspill og merknader. Blant annet skal det etableres digitale samhandlingsplattformer der naboer og andre interessegrupper kan følge utviklingen i planarbeidet og sende inn formelle merknader til planprogram og selve planen. Norconsult har satt sammen et oppdragsteam med erfarne medarbeidere, hvor de største bidragene kommer fra våre kontorer i Kristiansand, Trondheim og Bergen. Dette er et team som kjenner hverandre godt, noe som var et av suksesskriteriene i tilbudet, sier oppdragsleder Terje Faanes i Norconsult.

Digitalisering og bærekraft

– Det er svært gledelig at vi er tildelt dette oppdraget, som stiller store krav til kompetanse og tverrfaglighet, og ikke minst møter oppdraget vår satsing på digitalisering og bærekraft på en meget god måte. Det er også hyggelig å se at vårt gode samarbeid med Norconsult informasjonssystemer (NOiS) innen digitale samhandlingsplattformer også her blir svært viktig, sier Sigurd Rugsland, direktør divisjon plan og samferdsel i Norconsult.

Målet er at reguleringsplanen skal være vedtatt i mars 2020 med byggestart første halvår 2021.

Les Også

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

Les Også

Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

E6 sør for Trondheim skal utbygges til firefelts motorveg optimalisert for 110 km/t. Prosjektet skal gjennomføres som en Integrert Prosjektleveranse (IPL), der aktørene samarbeider tett i alle deler av prosjektet. Målet er å utnytte kompetanse og organiseringseffektivitet på nye måter.

På Forsiden Nå

Vil halvere byggetiden

Få ting flyr så fritt som timene i norske byggeprosjekter, ifølge Agnar Johansen hos Sintef. Seniorforskeren mener byggetiden jevnt over kan halveres.

På Forsiden Nå

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

På Forsiden Nå

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

– Det er nok mange kolleger som opplever det samme som oss: IT-anleggene er noe som bare skal fungere, og det legges ofte for lite planer i prosjektene før de legges ut på anbud. Om man da for eksempel trenger helikopter for å frakte ut anleggsutstyret, sier det seg selv at IT-kabler vil være en utfordring.

På Forsiden Nå

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Når Avinors nye fjernstyrte tårnsenter til 110 millioner kroner står klart i 2020, får det status som verdens største. Tårnsenteret vil kunne gi mulighet for utvidede åpningstider ved små lufthavner, og bedre tilgjengelighet til mindre samfunn.

På Forsiden Nå

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt elferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer.