Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Emner
Veg

Publisert
10.May.2019

Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Norconsult er tildelt oppdraget med detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune. Dette markerer startskuddet for arbeidet på denne delstrekningen av E39 og er en viktig milepæl.

Strekning Herdal-Røyskår er om lag 10 kilometer og inneholder to kryss samt en rekke tunneler og broer. Veien skal bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t, men planlegges likevel for 120 km/t.

Oppdraget utføres for Nye Veier og omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan. I tillegg inngår konsekvensutredning og planprogram for mulige deponiområder for strekningen.

Planprogrammet skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av veianlegget. I dette ligger massedeponier og områder for mellomlagring, anleggsveier og anleggsarealer/riggområder, tekniske anlegg og tilstøtende veinett.

Store krav til kompetanse på planprosesser, digitale løsninger og tverrfaglighet

Nye Veier har definert mål og fokusområder for arbeidet. Blant annet vektlegges forholdene for trafikantene, næringslivet og lokalsamfunnet, i tillegg til natur- og miljøverdier. Norconsult har også ansvaret for å drive den formelle planprosessen med utstrakt kontakt med naboer, lag og foreninger, høringsinstanser og Lyngdal kommune som planmyndighet.

– Sistnevnte er en viktig og utfordrende oppgave. Det krever en god kommunikasjonsplan og et godt opplegg for å ivareta alle innspill og merknader. Blant annet skal det etableres digitale samhandlingsplattformer der naboer og andre interessegrupper kan følge utviklingen i planarbeidet og sende inn formelle merknader til planprogram og selve planen. Norconsult har satt sammen et oppdragsteam med erfarne medarbeidere, hvor de største bidragene kommer fra våre kontorer i Kristiansand, Trondheim og Bergen. Dette er et team som kjenner hverandre godt, noe som var et av suksesskriteriene i tilbudet, sier oppdragsleder Terje Faanes i Norconsult.

Digitalisering og bærekraft

– Det er svært gledelig at vi er tildelt dette oppdraget, som stiller store krav til kompetanse og tverrfaglighet, og ikke minst møter oppdraget vår satsing på digitalisering og bærekraft på en meget god måte. Det er også hyggelig å se at vårt gode samarbeid med Norconsult informasjonssystemer (NOiS) innen digitale samhandlingsplattformer også her blir svært viktig, sier Sigurd Rugsland, direktør divisjon plan og samferdsel i Norconsult.

Målet er at reguleringsplanen skal være vedtatt i mars 2020 med byggestart første halvår 2021.

Les Også

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

– Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les Også

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Strekningen er omtrent 208 kilometer lang, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Budsjettet er på mellom 50 og 60 milliarder kroner og skal gi vesentlig kortere reisetid og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som region.

På Forsiden Nå

Norge i front på tunneler

De siste 10 årene har norsk tunnelpraksis gjennomgått en stor utvikling: Økt mekanisering og høy drivehastighet er fellesnevnerne. Men sikkerhet vil bare bli viktigere fremover.

På Forsiden Nå

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Kontinuerlig drift produserer avfallsstoffer som øker trykket på miljøet. For å snu denne trenden er det viktig med en livssyklustilnærming til infrastrukturen vår.

På Forsiden Nå

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

– Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

På Forsiden Nå

Mer jernbane for pengene i Drammen

Det store Bane NOR-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har nedjustert prognosen for hvor mye utbyggingen vil koste. – Vi må få så mye effekt som mulig ut av hver eneste jernbanekrone, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

På Forsiden Nå

Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog

– Å bryte opp monopol gir resultat. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utvikla seg til å bli eit selskap som toler internasjonal konkurranse. Det er det all grunn til å applaudere.