Mellom 1. og 13. oktober skal Statens vegvesen sikre fjellskjæringer langs E18 mellom Trollbergtjern og Ørje. Arbeidet vil foregå på kveld og natt og er et viktig tiltak for å sikre trafikksikkerheten. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 02.10.2023 

Skal sikre fjellskjæringer lang E18 i Ørje

Søndag 1. oktober startet Statens vegvesen arbeidet med å sikre fjellskjæring langs E18 mellom Trollbergtjern og Ørje i Marker kommune.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner, og arbeidet skal etter planen pågå frem til fredag 13. oktober.

Stenger E18 kveld og natt – unntatt i helg

Arbeidet med å sikre fjellskjæringer vil pågå kveld og natt. Entreprenøren vil starte klokken 19.00 på kvelden og holde på frem til klokken 06.00.

– I dette tidsrommet vil E18 mellom Trollbergtjern og Ørje være stengt. Dette er av sikkerheten til trafikantene for å forsikre oss mot at det skjer ulykker med vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet, forteller Mohamed Al-Amin Mazumder, byggeleder i Statens vegvesen.

Mens E18 er stengt, vil det blir skiltet omkjøring via fv. 128 Vestre Rødnesveien/Kallaveien. Natt til lørdag 7.10 og søndag 8.10 blir det pause i fjellsikringsarbeidet, og E18 vil være åpen som normalt.

– Arbeidet utføres på kvelden og natten når det er minst trafikk, forklarer Mazumder.

Han oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til medtrafikanter og de som jobber langs vegen, samt være oppmerksom på skiltingen ved arbeidsstedet.

Prosjekt Fjellsikring Oslo og Viken 2023

Arbeidet som nå starter opp langs E18 mellom Trollbergtjern og Ørje, er en del av Prosjekt «Sikring av fjellskjæringer i Oslo og Viken 2023». Prosjektet omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken.

– Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som skal forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken, sier Mohamed Al-Amin Mazumder.

Til sammen er det 24 forskjellige geografiske steder som skal rassikres i løpet av 2023. Hvert av disse stedene har sine respektive geologiske forhold, bergsikringsbehov, trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

– Dette er viktig at vi får sikret fjellskjæringer på disse stedene, og nå er turen kommet til E18 helt øst. Trafikksikkerhet er viktig for oss, og i det ligger det også å sikre områdene rundt selve vegbanen, forklarer byggelederen i Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur