Foto: Statens vegvesen
Emner
Publisert
29.04.2020

Skifter ut rekkverk langs Gråura på riksveg 70 med korona-millioner

Statens vegvesen oppgraderer rekkverk på riksveg 70 mellom Oppdal og Sunndalsøra med ekstramidlene som Stortinget har bevilget i forbindelse med koronapandemien.

Allerede denne uken begynner Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere rekkverket langs riksveg 70 ved Gråura i Trøndelag. Om alt går etter planen, har store deler av den 7, 4 kilometer lange strekningen fra Slipran til Lihjell fått nytt rekkverk i løpet av mai.

– Det kan vi gjøre fordi vi har fått såkalte korona-midler, sier Joakim Darell Albrigtsen, kontrollingeniør i Statens vegvesen.

– Til vanlig måtte dette blitt gjort stykkevis og delt, antakelig over flere år.

Dermed kommer det relativt raskt på plass et rekkverk som er helt i henhold til dagens regelverk, og arbeidet på hele strekningen kan nå utføres i en operasjon.

– Det har vært litt dårlig stand på deler av rekkverket. Det har vært litt lavt noen steder, og det står på trestolper. Nå blir det riktig høyde, og det blir satt på stålstolper. Dette tilfredsstiller dagens krav til styrke, forklarer Albrigtsen.

Arbeidet vil bli utført med innsnevring til ett kjørefelt og lysregulering.

– Vi må ta vare på sikkerheten til de som arbeider, samtidig som vi sørger for god fremkommelighet for trafikantene, sier Albrigtsen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur