Publisert: 17.05.2018 

Skritt for skritt mot utslippsfri byggeplass

Tilgang på nok strøm er en av hovedutfordringene i arbeidet for utslippsfrie byggeplasser. Nasta AS er ett av selskapene som...

Tilgang på nok strøm er en av hovedutfordringene i arbeidet for utslippsfrie byggeplasser.

Nasta AS er ett av selskapene som merker den økende interessen for og etterspørselen etter utslippsfrie anleggsmaskiner.

Det som er spesielt er at dette med utslippsfrihet først og fremst er et norsk fenomen på det nivået vi er nå. Men det skjer ting ute i Europa og, sier HMS-ansvarlig Nils-Olav Haukaas i Nasta.

Foreløpig ligger etterspørselen foran produksjonen, og selskapet bygger i dag om eksisterende modeller til elektriske og batteridrevne prototyper.

Vi er spesielle i det at vi har en egen avdeling som spesialtilpasser maskiner, noe som gjør at vi har vært i stand til å svare på forespørsler fra kunder. Og da er det særlig entreprenører og de som driver med avfallshåndtering som har vært frampå. Ellers kommer det jo mange spørsmål indirekte fra byggherrer. Det er store ting på gang. Oslo kommune er spesielt viktig, men det er også andre store byggherrer som er opptatt av både lokale og globale utslipp. Vi responderer først og fremst på forespørsel fra kundene våre, og det er hovedsakelig prototyper som blir laget, sier han

Kildesortering

Først og fremst er det snakk om gravemaskiner, men selskapet kan også bygge om dumpere og hjullastere. Blant maskinene som Nasta har bygget om i det siste, er en prototyp på en gravemaskin på 17.5 tonn for Ragn-Sells.

– Den er i utgangspunktet laget for kildesortering, men vil kunne brukes til mange forskjellige ting. Siden den vil gå på et sorteringsanlegg under tak, vil den ha kabeltilkobling hele tiden. I tillegg har den batteri, så den kan kjøre ut og laste på biler uten å være tilkoblet, forteller han.

Mens noen maskiner er så spesielle at de forblir «one of a kind», kan andre modeller være aktuelle for videreutvikling og produksjon i større skala.

Men teknologien og utviklingen går så fort med henhold til batterier, strøm, leverandører og løsninger, at det ikke er sikkert at det blir så mange av hver. Om ganske få år kan løsningene vi jobber med i dag se antikvariske ut, sier Haukaas.

Dilemmaet for en gravemaskin er forbruket av energi. Den bruker vesentlig mye mer enn rullende materiell.

Nils-Olav Haukaas

Stort sett jobber Nasta med elektrifisering i ulike kombinasjoner; strøm, batteri og strøm eller bare batteri.

Det henger sammen med bruksområdene for maskinene og hvor mye energi de trenger, sier Haukaas, som påpeker at utfordringer med elektrifisering av anleggsmaskiner nettopp er det store behovet for strømtilgang.

Stort energibehov

Nasta er prosjektansvarlig for et Pilot E-støttet prosjekt som har som mål å produsere en utslippsfri gravemaskin på 30 tonn. De samarbeider med Oslo Omsorgsbygg, Bellona, SINTEF, DiFi, Skanska og Siemens. Planen er at prototypen skal være til stede på Arendalsuka til neste år, men den vil også bli en del av bybildet i Oslo.

– Det blir en storebror av 17,5- tonns graveren. Dilemmaet for en gravemaskin er forbruket av energi. Den bruker vesentlig mye mer enn rullende materiell.

På grunn av det høye energibehovet ved elektrisk drift, er det ønskelig å forske frem en kombinasjonsdrift med batteri og brenselcelle.

SINTEF Byggforsk leder også et forprosjekt om utslippsfrie byggeplasser finansiert at Regionale forskningsfond Hovedstaden. Omsorgsbygg er prosjekteier og SINTEF Digital, Skanska og Bellona er med som partnere. Prosjektet skal avsluttes før sommeren.

Ved å ta i bruk utslippsfrie gravemaskiner blir utslippene fra byggeplasser redusert kraftig, sier Sofie Mellegård som er forskningsleder for klima, miljø og arkitektur i SINTEF Byggforsk og leder gravemaskin-prosjektet sammen med Nasta.

Hun forteller at den endelige tekniske løsningen for 30 tonns- graveren ennå ikke er valgt.

Vi er i gang med livssyklusanalyser og livssykluskostnader for tidligfase, for å finne konkurransedyktige løsninger i forhold til kostnader og utslipp. Vi ser også på hvor vi skal få hydrogen fra hvis vi skal bruke hydrogen, og hvordan få nok energi til byggeplassen. Hvis man skal bruke hydrogen, vil utfordringen være fylling av tanker, og logistikken og sikkerheten rundt det.

Energibehovet må dimensjoneres i forhold til de vanlige aktivitetene som foregår på en byggeplass, og løsningene må være konkurransedyktige slik at det ikke blir for dyrt å bruke slike maskiner i fremtiden.

Og så er vi i gang med å identifisere hvordan vi kan benytte utslippsfri energi og hydrogen på best mulig måte i en 30 tonns maskin. Vi designer selve systemet basert på en vanlig gravemaskin, og ser på hvordan vi skal få den konkurransedyktig slik at den kan bli det naturlige førstevalget, sier hun.

Infrastruktur

Prosjektet passer godt inn Bellonas arbeid for utslippsfrie byggeplasser.

For tre år siden satte vi i gang et samarbeid med Omsorgsbygg som ønsker å redusere utslipp fra sine byggeplasser, og siden har dette vært et veldig viktig tema for oss i Bellona. En ting er at det bidrar til mye klimagassutslipp. I tillegg bygges det mye i bynære strøk, hvilket gir lokal forurensing og støy. Vi har jobbet mye med å sette fokus på det. Bellona ønsker å bringe sammen aktører som vil ta bransjen videre, og utvikle teknologi som byggherrer så kan stille krav om. Hele bransjen kan gå over til å bruke mer elektrisk utstyr, mener Christina Ianssen som er rådgiver energi og transport i Bellona.

un er enig i at strømtilgangen er en av de store utfordringene.

Vi snakker om dette med nett- og energiselskaper, utstyrsleverandører og offentlige myndigheter. Dette kan løses, det krever bare litt vilje og koordinering, sier hun.

Kostnadselement

Haukaas er ikke i tvil om at etterspørselen etter utslippsfrie anleggsmaskiner bare vil øke fremover, og opplever at mange er interessert i å være en del av det som skjer.

Hvis man ser på det store bildet, er det det offentlige som setter krav og gir insentiver, men også blant private selskaper er det interesse for å være tidlig ute. Det er også et kostnadselement i det. Har man en maskin som står i ro og bruker strøm fra kabel, er det billigere, gir bedre arbeidsmiljø inne i bygget, mindre støy og mindre vibrasjon. Ikke minst blir det mindre lokale utslipp, så det er veldig mange fordeler med elektrisitet.

Selv om det innebærer mange utfordringer, mener Haukaas det er spennende at selskapet har en rolle i utviklingen av fremtidens utslippsfrie byggeplasser.

Her ligger det muligheter til å definere hvordan utviklingen blir. Så det er moro, avslutter han.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur