MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven
Publisert: 15.05.2024 

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

– Vi har i mange år bedt om en økning av de samlede vedlikeholdsbudsjettene. Vi har sett regjeringen komme med en del positive tiltak, men fylkesveiene er den store taperen. Vi vil be SV bidra til at fylkesveiene kommer bedre ut i forhandlingene i Stortinget, sier Julie Brodtkorb i MEF.

Det er derimot grunnlag for en gi en positiv tilbakemelding til regjeringen for satsingen på riksveger i RNB.

– Regjeringen har lyttet til vårt klare råd. RNB er et nytt steg i riktig retning når det gjelder riksveiene, sier Brodtkorb. Hun er tilfreds for økningen på 640 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveiene.

Hun har også et håp om at den store satsingen på forsvarssektoren vil skape betydelige mengder arbeid til bygg- og anleggssektoren.

– I en tid hvor mange bedrifter sliter, vil jeg be regjeringen jobbe raskt med å igangsette arbeidet med nye forsvarsanlegg. Det vil gi mer arbeid på mange steder med lav aktivitet, avslutter Brodtkorb.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur