Foto: Statens vegvesen
Publisert: 02.05.2023 

Sletta bru i Eidsvoll kan gjenåpnes for personbiltrafikk i påvente av ny bru

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bru som erstatning for Sletta bru har Statens vegvesen, etter en ytterligere gjennomgang, funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsvegbrua for vanlig personbiltrafikk.

Statens vegvesen har vært åpne om at det har vært krevende å finne løsninger for overgangsbruen over E6 i Eidsvoll kommune, da det ikke er mulig å forsterke nåværende bru.

Jobber med løsninger

Det jobbes for å finne løsninger for fagverksbruene i tre som Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for, som fortsatt er stengt eller har redusert belastning, etter at Tretten bru kollapset.

Fortsatt stengt for tunge kjøretøy

– Bruen blir gjenåpnet med enveiskjørt trafikk, sentrisk kjøring og med største tillatte aksellast 4,5 tonn og en største tillatt totalvekt for kjøretøy på 7,5 tonn. Bruen vil altså fortsatt være stengt for tunge kjøretøyer, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sletta var opprinnelig bygd og godkjent for 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Gjenåpningen skjer i løpet av neste uke når utstyr og skilting er på plass.

Bruen må erstattes

– Bruen må fortsatt erstattes da næringstransportens behov gjør at vi må ha en bruløsning som gjør at den kan tåle den lasten som bruen opprinnelig var dimensjonert for, sier Eiterjord.

Arbeidet med å forberede bygging av ny bru fortsetter som planlagt.

Trygg å bruke

– Vi understreker at bruen er helt trygg for den belastningen som vi nå åpner opp for, avslutter Eiterjord.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering, og vil fortsette å informere så snart det er noe nytt knyttet til enkeltbruer.

Hold deg oppdatert

Trafikantene oppfordres til å følge med på trafikkinformasjon på dit.vegvesen.no og i appen Vegvesen trafikk for oppdatert informasjon om åpningstidspunktet for Sletta bru i denne uken.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur