Senterlysningen bryter opp et langt strekk i tunnelen med der både farger og grafikk gir et tydelig signal om at nå er man halvveis. Benker gjør det mulig å ta en liten pustepause. I bakken er det gravert inn himmelretninger. Illustrasjon: Bybanen Utbygging
Emner
Publisert
31.08.2021

Slik bli den nye «lysløypen» gjennom Løvstakken

Mandag 30.august gikk den siste salven for å få gjennomslag i den nye gang – og sykkeltunnelen gjennom Løvstakken. Nå fortsetter arbeidet med å gi alle gående og syklende i Fyllingsdalen en ny lys og attraktiv ferdselsåre gjennom fjellet. Det er en liten revolusjon for sykkel i Bergen! sier byråd Thor Haakon Bakke i Bergen kommune.

Leder i hovudutval for samferdsel og mobilitet Jannicke Bergesen Clarke (AP) i Vestland fylkeskommune satte den siste salven for gjennomslaget 30. August.

– Dette er en milepæl for bybaneutbyggingen. Men dette er også en milepæl for samspillet mellom alle gode krefter som har sørget for at dette ikke bare blir et tomt hull i fjellet, men en tunnel som blir brukt til å skape en helt ny og innbydende ferdselsåre for gående og syklende mellom bydeler, sier Jannicke Bergesen Clarke

Startskuddet for en ny sykkelhverdag i Bergen

Med verdens lengste tilrettelagte sykkeltunnel og ny sykkelvei med høy standard fra Fyllingsdalen til sentrum, vil syklistene bli tryggere og øke i tusentalls.

Illustrasjonen viser inngangen fra den grønne siden i Fyllingsdalen. I tunnelen brukes lys, farger
og grafikk til å gi gående og syklende en orientering om hvor de er og hvor langt det er igjen mot den blå Mindemyren. Sykkel – og gangfelt er adskilt. Illustrasjon: Bybanen Utbygging

– Det er en liten revolusjon for sykkel i Bergen! Sykkeltunnelen kobler Fyllingsdalen til de nye boligområdene på Mindemyren, høyskolemiljøet ved Kronstad, og vår største arbeidsplass Haukeland universitetssjukehus. Sammen med Bybanen blir dette et viktig bidrag for å redusere biltrafikken, og ikke minst gi flere gode sykkelopplevelser, enten det er til og fra arbeid eller for barnefamilien som om noen år vil kunne sykle til den nye bystranden ved Store Lungegårdsvann, sier byråd sier byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke.

I tillegg til planer i regi av Miljøløftet arbeider Bergen kommune med flere planer for sykkeltiltak på kommunale veger mellom Fyllingsdalen og Bystasjonen for å gjøre det lettere å bruke den nye hovedsykkelveien langs bybanen til Fyllingsdalen.

Fra den blå Mindemyren til den grønne Fyllingsdalen

I nesten 2,5 år har det pågått sprengningsarbeider gjennom Løvstakken. For Bybanen Utbygging går nå arbeidet inn i en ny fase med innredning av tunnelen. Virkemidler som lys, farger og grafikk blir brukt sammen for at tunnelen skal oppleves som attraktiv å bruke.

Fra den blå Mindemyren til den grønne dalen. Illustrasjonen viser fargespekteret gjennom fjellet fra inngangen ved bybaneholdeplassen ved Kristianborg (blå) til Fyllingsdalen utenfor
kjøpesenteret Oasen (grønn). Illustrasjon: Bybanen Utbygging

– Dette skal være en tunnel for alle. Fargene er både et dekorativt element og virkemiddel for orientering i tunnelen. Gjennom lysdesign skapes små opplevelser og endringer underveis. Farget lys, fargesirkelen fra blått til grønt, vil bli projisert opp i himlingen slik at du gjennom farger kan vite hvor du er og hvor langt du har igjen, sier prosjekteringsleder design Sølvi Marie Myrseth i Bybanen Utbygging.

Sammen med designerne har hun jobbet mye med ulike virkemidler for å gjøre tunnelen attraktiv å bruke. Fargesettingen vil gå fra «den blå Mindemyren» til «den grønne dalen», med varme farger, rødt og oransje, i senter av fjellet. Grafikk på vegger vil gi supplerende informasjon om avstander og retning. En større senterlysning midt i tunnelen gir et tydelig signal på at en er kommet halvveis.

– Det er en helhetstankegang som har vært drivende for hvordan vi designer tunnelen. Bruken av lys gjennom hele tunnelen skal gi gående og syklende en trygghetsfølelse. Det er ingen mørke partier på det rette strekket, bruk av lysninger underveis vil hele tiden indikere hvor man befinner seg i løypen. Sykkel – og gangbanen er adskilt både med linjer og ulik farge og høyde. Vi gleder oss selvsagt til de første gående og syklende kan ta denne enestående tunnelen i bruk! sier Myrseth.

Gang – og sykkeltunnelen åpner samtidig med Bybanen i årsskiftet 2022/23. Den nye tunnelen og resten av gang- og sykkelveien langs Bybanen til Fyllingsdalen er finansiert over Miljøløftet.

Fakta om gang – og sykkeltunnelen:
 • Lengde: 2900 meter. Bredden på sykkeltunnelen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående. Feltene er adskilt fra hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget lett opphøyd felt.
 • Tidsbruk Å sykle vil ta mellom 8-10 minutter gjennom selve tunnelen. Frå Oasen til Haukeland vil det ta ca 20 minutter (5,6 km) og fra Festplassen til Oasen ca 25 minutter (7,8km). For å sette dette litt perspektiv tar det i dag ca 42 min fra Oasen til Haukeland over Melkeplassen. Gange, ca 40 minutter Bybanen gjennom tar 3 minutter med en gjennomsnittshastighet på 60km/t Temperatur: 7 grader hele året
 • Kurvatur: Svak helling mot Kristianborg (40 moh) Fyllingsdalen ligger 60 moh. Dette vil ikke oppleves som en betydelig helling.
 • Åpningstid Sykkel og gangtunnelen blir lukket med porter på nattestid.
 • Kameraovervåkning Det er full kameradekning i hele tunnelen. Videoovervåking ved hver av inngangsportalene
 • Nødtelefoner Dette vil finnes hver 250 meter i tunnelen. Hver nødtelefon har også videoovervåkning
 • Evakuering Estimert 8-9 minutter fra brannstart til komplett evakuering til tverrslag. Gang og sykkeltunnelen gir også tilkomst til ambulanse og andre kjøretøy for evakuering
 • Infrastruktur i tunnelen Under gang – og sykkeltunnellen er det lagt inn vann og avløp, strømforsyning, fiber og fjernvarme.
 • Kostnader: Oppgraderingen fra rømningstunnel til å bli gang- og sykkeltunnel er på 300 millioner kroner
 • Eierselskap: Vestland fylkeskommune vil få eier – og driftsansvar for gang – og sykkeltunnelen etter at den er tatt i bruk.
Sykkelnettverk under bygging:
 • I Fyllingsdalen pågår det arbeid med en ny områdeplan som inkluderer sykkelvei rundt Lynghaugtjørna og Ortunvatnet og kobling videre mot Spelhaugen.
 • Et forprosjekt er i gang for å tilrettelegge for sykkel på kommunale gater frem til sykkeltunellen/Oasen.
 • Gjennom Bergensdalen legges fokuset på tversgående lokale akser gjennom mellom Fjøsangerveien og Nattlandsveien.
 • Kommunen arbeider også med å tilrettelegge for sykkel i området rundt Wergeland/Nymark/Brann stadion og mellom ny sykkelveg og Haukeland universitetssjukehus/Kronstad.
 • Videre tilrettelegges det for sykkel i Solheim/Løbergsveien og for koblinger mot Årstad og Mannsverk )
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur